200 miljoner i ökat solcellsstöd

Nu ökar stödet till solceller för i år. 200 miljoner extra skjuts till i vårändringsbudgeten för att möta det ökade intresset hos privatpersoner runtom i landet.

– Det är glädjande solcellsstödet är så populärt och att många vill vara med i den gröna omställningen. Därför skjuter vi nu till ytterligare pengar, säger Rickard Nordin, energi- och klimatpolitisk talesperson (C).

Intresset för att installera solceller är stort, och sju av tio av de som söker solcellsstödet är privatpersoner. Eftersom det blev tydligt att årets stöd börjar ta slut ökar nu Centerpartiet, regeringen och Liberalerna satsningen med ytterligare 200 miljoner i vårändringsbudgeten. För 2020 landar det totala stödet nu på drygt en miljard.

– Det ska löna sig att vara klimatsmart, särskilt när många människor vill göra mer för att bidra i sin vardag. Därför ger vi nu fler chansen att sätta upp solceller på sina hus. Varenda installation gör skillnad för klimatet, säger Rickard Nordin.

Solcellsstödet infördes 2009 och har blivit särskilt populärt de senaste åren. Därför är det viktigt att mer pengar nu tillförs. Men Centerpartiet vill se en mer långsiktig lösning, likt ROT-avdraget, i form av ett ”grönt avdrag”.

– Att hela tiden behöva skjuta till pengar är inte optimalt. Det gör det osäkert för den som ansöker om stöd. Centerpartiet har fått igenom i Januariavtalet att vi istället ska införa ett grönt avdrag som fungerar likt ROT-avdraget, där du kan få stödet direkt på fakturan och slipper därigenom att ligga ute med pengar eller oroa dig för att stödet ska ta slut, säger Rickard Nordin.

Fler satsningar på energi- och klimatområdet

Mer pengar till batteriforskning

Nu satsas 10 miljoner kronor på Norrhvolts batteriforskning. Det innebär att Västerås blir Europas centrum för utvecklingen av batterier. Det skapar dels nya arbetstillfällen och betyder också att den spjutspetsforskning som finns i Sverige kan bli ännu starkare.

– Vi är bara i början av en elektrifieringsomställning och därför är det strategiskt viktigt att ha de här resurserna i Sverige – såväl batteriforskningen som den framtida batteriproduktionen i Skellefteå. Det kan bli lika strategiskt som den svenska järnmalmen, säger Rickard Nordin.

Läs mer

Stöd till biogasprodutkion

Ytterligare 20 miljoner går till svensk produktion av biogas. Det finns stor potential för att framtidens jordbruk ska kunna vara självförsörjande på drivmedel, genom att bönderna producerar eget bränsle av jordbruksavfall.

– Biogasen är ett av de bästa bränslena vi har. Det tillverkas av avfall och restprodukter och kan användas i allt från drivmedel till uppvärmning. Dessutom produceras den lokalt. Vi stärker på så sätt vårt oberoende av oljeländer och skapar jobb här hemma. Det är klokt, inte minst i kristider, säger Rickard Nordin.