Historiskt stor vårbudget presenterad

Idag presenterades en historiskt stor vårbudget som tillsammans med de extra ändringsbudgetarna innehåller krisåtgärder för över 100 miljarder kronor. Centerpartiet har sedan coronavirusets utbrott varit med och tagit fram kraftfulla åtgärder som är nödvändiga för att stärka sjukvården, stötta svenska företag och lägga grunden för en snabb återhämtning.

Coronakrisen har påverkat hela vårt samhälle och krävt historiskt stora satsningar. Eftersom det i första hand är det en fråga om människors liv och hälsa har fokus varit på att minska smittspridningen och se till att vårdpersonal kunnat behandla de som insjuknat.

Den svenska ekonomin har också drabbats hårt, bland annat de små och medelstora företagen som skapar tillväxt och jobb i Sverige. Även där har stora insatser behövts, med kraftigt sänkta arbetsgivaravgifter, korttidspermittering, slopat sjuklöneansvar, en statlig företagsakut, likviditetsförstärkning via skattekontot och större möjligheter till lån.

– Det här är en krissituation, då får pengar inte vara ett hinder. Nu handlar det om att ge vården vad de behöver, om att rädda fler svenska jobb och företag samt se till att kommuner och regioner har tillräckligt med resurser för att hela Sverige fortsatt ska må bra, säger Anders W Jonsson, vikarierande partiledare (C).

Budgeten innehåller historiskt stora satsningar. Sedan coronavirusets utbrott har Centerpartiet arbetat nära regeringen och Liberalerna för att snabbt kunna agera, och presenterat krisåtgärder i fem extra ändringsbudgetar innan vårbudgeten släppts. Sammantaget handlar det om åtgärder för över 100 miljarder kronor. Bland annat får kommunsektorn ytterligare 20 miljarder i år för att se till att sjukvård, skola, kollektivtrafik och andra samhällsviktiga funktioner fortsätter att fungera.

– Det här en budget för att Sverige ska kunna ta sig igenom ett mycket allvarligt läge. Det finns ett brett stöd i riksdagen och en vilja från alla sidor att samarbeta för att se till att hela landet kan återhämta sig efter virusutbrottet, säger Emil Källström, ekonomisk-politisk talesperson (C).

Några av satsningarna i årets budget

Smittspridningen ska begränsas

Sveriges vårdpersonal ska ha alla nödvändiga resurser för att bekämpa viruset och vårda de som drabbats. Staten kompenserar därför kommuner och regioner för samtliga merkostnader inom hälso- och sjukvården som är kopplade till coronaviruset. Dessutom går 100 miljoner till pandemiforskning.

Svenska jobb och företag ska räddas

Många företag har drabbats hårt av coronakrisen. Flera krispaket har därför tagits fram med kraftfulla åtgärder för att rädda fler svenska jobb och företag.

Arbetsgivaravgifterna sänks kraftigt och korttidspermittering införs, där staten tar den absolut största delen av kostnaden. Med alla stöd inräknat betyder det att arbetsgivarens kostnader kan minska med drygt 85 procent. Staten betalar dessutom all sjuklön, och företag får större möjligheter till lån.

Trygghet för arbetslösa och fler möjligheter till utbildning

Vi kommer att kunna rädda många jobb, men inte alla. Människor kommer att bli arbetslösa. Därför breddar vi tillfälligt a-kassan så att fler kvalificerar sig. Egenföretagare får också större möjlighet till ersättning om uppehåll i verksamheten görs.

Yrkes- och högskoleutbildningen byggs också ut och distansundervisningen på universitetsnivå utökas. Fribeloppet på CSN slopas under hela 2020.

Stärkt kommunsektor och kamp mot samhällsproblem

I år skjuter vi till 20 miljarder till kommuner och regioner, så att samhälsviktiga funktioner såsom skola vård och kollektivtrafik kan upprätthållas.

Takten i klimatomställningen måste öka, bland annat genom fler satsningar på förnybar energi. Kampen mot brott ska också intensifieras, särskilt i frågan om våldsutsatta kvinnor och barn.

Se hela vårbudgeten och extra ändringsbudgetarna här