Fast läkarkontakt och en närmare vård

Nu tas ett första steg för att, efter coronakrisen, kunna sjösätta en viktig reform av vårdsystemet. Primärvården ska mer tydligt bli navet i den svenska sjukvården, där fler patienter får en fast läkarkontakt på sin vårdcentral och där kvaliteten på vården ska vara lika hög i alla delar av landet.

– Målet är att erbjuda en trygg och mer tillgänglig vård för alla som bor i Sverige, säger Anders W Jonsson, vikarierande partiledare (C).

Alla patienter ska kunna vända sig till primärvården och snabbt få hjälp – det ska vara navet i den svenska sjukvården. Men dagens vårdsystem lyckas inte alltid möta de behov som finns. Därför ska primärvården nu utvecklas, genom en övergripande reform som tagits fram av Centerpartiet, regeringen och Liberalerna. En central del är att tilldela patienter en fast läkarkontakt, med riktlinjer för hur många patienter som ska knytas varje läkare.

– Centerpartiet har länge drivit på för att primärvården ska förbättras och få en mer central funktion. Fler patienter ska nu få en fast läkarkontakt och vi ska samtidigt se till att ojämlikheter mellan regioner jämnas ut, säger Anders W Jonsson.

Idag finns stora skillnader mellan olika regioner, både när det gäller primärvårdens tillgänglighet och kvalitet. De ojämlikheterna måste försvinna. På landsbygden finns exempelvis mycket mer att göra för att stärka primärvården. Dessutom ska reformen se över hur det kan göras mer attraktivt för läkare och vårdpersonal att arbeta inom primärvården.

– Vi måste se till att fler läkare vill arbeta på våra vårdcentraler runtom i landet och att all vårdpersonal där har bra arbetsvillkor, säger Anders W Jonsson.

Det här är ett första steg i en omfattande reform av svensk sjukvård som kommer att ske över tid.

– Det finns en tid efter corona. Då kommer vi ha ett antal saker som vi måste göra med svensk sjukvård. En av dem är att se till att vi får en starkare primärvård, avslutar Anders W Jonsson.

Läs mer i en intervju med Anders