C vill se krafttag för bredbandsutbyggnad

Centerpartiet vill se ett högre tempo och ökade anslag till landets bredbandsutbyggnad. Sverige är ett avlångt land och ligger långt fram i utbyggnaden. Men riskerar att tappa fart.

– Att Sverige tappar tempo i utbyggnaden av bredband är allvarligt, skriver centerpartisterna Anders Åkesson, Mikael Larsson och Ulrika Heie i en debattartikel i Land Lantbruk.

I spåren av coronakrisen ser vi nu en digital sårbarhet i landet. Fler har sin arbetsplats vid köksbordet istället för kontoret och för många fungerar det bra, men andra sämre. Därför måste det nu tas krafttag för att fortsätta bygga ut bredband.

– Att Sverige tappar tempo i utbyggnaden av bredband är allvarligt. Digitaliseringen av hela landet är viktig när det gäller många sektorer i samhället, inte minst för jord- och skogsbruket. De gröna näringarnas konkurrenskraft bygger på att teknikutvecklingen fortsätter och då är snabb och stabil uppkoppling nödvändig, skriver Anders Åkesson, Mikael Larsson och Ulrika Heie i en debattartikel i Land Lantbruk.

För att nå bredbandsmålen har fyra åtgärder identifierats:

Öka den nationella finansieringen

Den senaste statsbudgeten innebar ökade bredbandssatsningar på 650 miljoner kronor, efter att Centerpartiet drivit på. Vi inser dock att detta inte räcker. Kommande år måste resurserna till bredbandsutbyggnaden öka ytterligare. Där marknaden inte kan räkna hem sina investeringar krävs att staten går in och bidrar. Vi vill att staten ska öka satsningen ordentligt.

Ställ krav på myndigheterna

Regeringen skulle genom instruktioner, dialog och regleringsbrev till de myndigheter som är viktiga för bredbandsutbyggnaden kunna främja utbyggnadstakten. Det rör sig bland annat om Jordbruksverket, Lantmäteriet, Svenska Kraftnät och Trafikverket. Till exempel bör handläggningstider ses över och kortas.

Ställ krav på Sveriges EU-arbete

I den innevarande programperioden för Landsbygdsprogrammet har Sverige årligen fått cirka 875 miljoner kronor från EU för att bygga ut bredband. Den nya programperioden förhandlas just nu på EU-nivå. Här kan Sverige inte vara tillbakalutade när vi nu måste hantera tuffare ekonomiska tider med anledning av Brexit. Sveriges regering måste säkerställa att det inte är landsbygden som får betala för Brexit.

Ställ krav på Telia

Den senaste tiden har en nedmontering av det gamla statliga telefonikopparnätet accelererat, något som påverkar tillgången på telefoni- och bredbandstjänster. Detta slår hårt mot landsbygden. Centerpartiet anser att den aktör som idag distribuerar telefoni- och bredbandstjänster inte ska tillåtas avbryta den, om det inte finns en fullgod ersättning till en rimlig kostnad på plats.

Läs hela artikeln