Fler bostäder genom fri hyressättning i nyproduktion

Det behövs fler hyresrätter i Sverige. Nu tas ytterligare ett steg i att hitta lösningar på bostadsbristen runtom i landet, i och med en ny utredning om fri hyressättning i nyproduktion.

– Det är tydligt att det behövs fler hyresrätter i hela landet. Bostadsköerna i våra storstäder är orimligt långa och de kan inte kortas om inte utbudet av lediga hyresrätter ökar, säger Ola Johansson, bostadspolitisk talesperson (C).

Syftet med utredningen är att hitta långsiktiga lösningar för bostadsmarknaden som leder till att fler hyresrätter byggs. Bostadsmarknaden är komplex och det behövs olika åtgärder för att få bukt med bostadsbristen, inte minst i storstäderna. Därför har Centerpartiet drivit på för att hitta nya lösningar och modeller, för en bättre fungerande hyresmarknad med kortare köer.

– Läget med bostadsbristen är allvarlig. Hyresrätten ska fortsatt vara en trygg boendeform och ingen ska behöva drabbas av plötsliga hyreshöjningar. Men vi måste också se till att tillräckligt med nya hyresrätter byggs, och då krävs ett nytt system där hyran bättre kan sättas utefter hyresgästernas efterfrågan, säger Ola Johansson.

Centerpartiet vill se en större frihet i avtalen mellan hyresgäst och hyresvärd. Det skapar bättre förutsättningar för nyproduktion av hyresrätter över tid, vilket innebär att vi kan både minska bostadsbristen och korta köerna. Dessutom leder friare avtal till att hyresrätten som boendeform kan utvecklas och bättre anpassas efter hyresgästers behov.

Utredningen ska ta fram en ny modell med fri hyressättning under en inledande period för nybyggda hyreslägenheter. Efter den inledande perioden väljer fastighetsägaren om hyran ska bestämmas enligt en tariff eller genom kollektiva förhandlingar. Befintliga lägenheter påverkas inte av den nya modellen. Förslaget är en del av Januariavtalet och ska vara klart i slutet av maj 2021.

– Dagens system hämmar nyproduktion av hyresrätter. Om vi ska lösa bostadsbristen måste de långsiktiga spelreglerna ändras, säger Ola Johansson.

Läs mer i DN-debatt