C: "Ändra lagen för att möjliggöra digitala vårdbesök”

I ett förslag kräver Centerpartiet att de så kallade taxeläkarna ska kunna ersättas även för digitala besök. Det är inte möjligt idag. Därför måste systemet ändras, särskilt eftersom hela befolkningen uppmanas att socialt distansera sig. Då måste det bli lättare att söka vård på distans.

– Det är orimligt att vissa vårdgivare idag inte får ersättning för ett digitalt besök, trots att patienter kan få en fullt likvärdig behandling, säger Anders W Jonsson, vikarierande partiledare (C).

Regeringen måste skyndsamt se över den nuvarande lagstiftningen gällande taxeläkare. Idag begränsas omkring 1000 läkare och 1500 fysioterapeuter i sitt arbete eftersom de inte har rätt till någon ersättning för digitala besök. Vårdgivarna i fråga omfattas inte av vårdvalet eller regionens upphandlingar, utan arbetar under en nationell taxa som bestäms av regeringen. Där ingår inte digitala besök idag.

– Vi måste omedelbart ändra på taxeläkarnas ersättning. Vi kan inte ha ett system där vissa grupper får mindre betalt för ett digitalt besök än andra. Självklart ska svenska vårdgivare kunna erbjuda behandlingar digitalt när det är fullt möjligt – särskilt i tider av virusutbrott när många försöker undvika kontakt med andra människor, säger Anders W Jonsson.

Samtidigt ökar den psykiska ohälsan i Sverige, med fler människor i behov av stöd. Psykiatriska behandlingar är i stor utsträckning möjlig att erbjuda på distans. Nu måste alla hinder undanröjas för att fler som behöver stöd och hjälp ska kunna få det digitalt. Förslaget har nu presenterats för regeringen.

– Vi har tydligt förklarat för regeringen att systemet måste ändras. Vi kommer att driva på för att Sverige ska få ett mer jämlikt ersättningssystem, även när det gäller digital vård. Det skulle gynna såväl patienter som vårdgivare, säger Anders W Jonsson.

Se en intervju med Anders i Expressen TV