Mer vindkraft genom regionalisering av skatter

Det behöver bli enklare att bygga vindkraftverk på landsbygden. Genom att regionalisera fastighetsskatten för industri- och elproducerande fastigheter hoppas Centerpartiet kunna skapa ekonomiska morötter för kommuner att godkänna ansökningar om att bygga ny vindkraft.

– Med regionaliserad fastighetsskatt för vindkraftsverk skulle 300 miljoner kronor varje år stanna lokalt och kunna kompensera för den lokala miljöpåverkan som sker, säger Rickard Nordin, energi- och klimatpolitisk talesperson (C).

Svårighet att få godkänt på kommunal nivå bedöms vara den största utmaningen vid utbyggnad av ny vindkraft. Energimyndighetens statistik visar att 15 procent av vindkraftsansökningar fått avslag på grund av saknat kommunalt godkännande. Men Rickard Nordin menar att problemet i själva verket är större än så.

– Förmodligen avstår många ansökande helt och hållet från att lämna in sin ansökan om det är sannolikt att kommunen inte avser att godkänna projektet, säger Rickard Nordin. Det hämmar den gröna omställningen på landsbygden.

Centerpartiet har länge drivit frågan om regionaliserad fastighetsskatt för industri- och elproducerande fastigheter. Senast 25 mars lade partiet fram ett förslag i riksdagen som röstades ned, bland annat av Sverigedemokraterna.

Att regionalisera skattebaser är ingenting som görs i en handvändning. En regionaliserad fastighetskatt för industri- och elproducerande fastigheter är en del i den stora skattereform som ska genomföras i enlighet med Januariavtalet, det menar Per Åsling, skattepolitisk talesperson (C).

– En sådan skattereform behöver också fokusera på att ge stärkt konkurrenskraft i hela landet, samtidigt som vi ställer om Sverige till ett mer klimatsmart och hållbart samhälle, säger Per Åsling.