Nu hjälper vi fler utsatta kvinnor och barn

Coronapandemin riskerar inte bara människors liv och drabbar svenska jobb och företag, den leder också till att våldsutsatta kvinnor, barn och hbtq-personer är extra drabbade. Tidigare i vår presenterades en satsning på 100 miljoner kronor för att bättre kunna ge stöd till de som lever i utsatthet. Nu delas pengarna ut.

– Vår ambition har från första början varit att pengarna ska göra nytta så snabbt som möjligt. Därför ser vi till att vi redan nu kan ta nästa steg för att hjälpa fler som lever i utsatthet, säger Annika Qarlsson, jämställdhetspolitisk talesperson (C).

Under kriser ökar utsattheten för våld och andra övergrepp. Det vet vi av erfarenhet, och coronakrisen är inget undantag. Barn som far illa i sin hemmiljö riskerar nu att bli särskilt drabbade, och dessutom kan de få svårare att nå elevhälsan, BUP och socialtjänsten för att få hjälp. Även de kvinnor, barn och hbtq-personer som utsätts för våld av närstående är extra drabbade under krisen.

– Situationen för många utsatta kvinnor och barn förvärras när de blir isolerade hemma, inte kan gå till jobbet, skolan eller delta i fritidsverksamheter. Samtidigt kan det vara svårare att söka hjälp eftersom mer tid tillbringas i hemmet med förövaren, säger Annika Qarlsson.

Centerpartiet har tillsammans med regeringen och Liberalerna avsatt 100 miljoner kronor till ideella organisationer som ger stöd till barn i utsatta situationer, eller som arbetar med stöd till våldsutsatta kvinnor, barn och hbtq-personer och mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.

Nu får Socialstyrelsen i uppdrag att fördela medlen, för att organisationerna snabbt ska kunna möta de ökade behov som uppkommit under coronakrisen. Det kan exempelvis handla om en större närvaro på nätet för att nå ut till fler, eller om riktade insatser till barn som lever i familjer med missbruksproblematik eller i ekonomisk utsatthet.

– Våld i hemmet tar inte paus i tider av kris, tvärtom riskerar det att öka. Det är viktigt att vi nu stärker arbetet så att de som drabbas av våld och lever i utsatthet får det stöd de behöver, säger Annika Qarlsson.