Nu kompenseras företag för omsättningstapp

Idag presenterades nya krisåtgärder för svenska företag som drabbats av coronakrisen, i form av ett omsättningsstöd, som beräknas uppgå till 39 miljarder kronor. Det handlar om att kompensera företag som drabbats av stora omsättningstapp under krisen.

– Många företag har drabbats oerhört hårt av krisen. Centerpartiet har drivit på för att ytterligare stöd ska sättas in så att fler företag ska kunna överleva, säger Emil Källström, ekonomisk-politisk talesperson (C).

Genom ett omsättningsstöd ska svenska företag kunna kompenseras för att få hjälp med att överbrygga den akuta krisen. Det kan handla om restauranger som behöver sälja en större del av maten som hämtmat, taxibolag som börjar med leveranser eller tillverkningsföretag som ställer om till produktion av exempelvis sjukvårdsmaterial.

– Företag som drabbats av stora omsättningstapp under krisen måste kunna få ekonomiskt stöd för att hålla näsan över vattenytan, särskilt i de fall där andra krisåtgärder inte varit tillräckliga. Vi uppskattar att uppemot 180 000 företag kommer kunna ha rätt till stödet, säger Emil Källström.

Storleken på stödet baseras på hur stort bortfall av omsättningen varit. Det kan variera mellan 22,5 och 75 procent av företagets fasta kostnader, exklusive lönekostnader, och gäller för mars och april i år. Maxbeloppet per företag är 150 miljoner kronor. För att ta del av stödet måste företaget ha haft en omsättning på minst 250 000 kronor det senaste året, samt ett omsättningstapp på minst 30 procent. För mars och april beräknas stödet omfatta omkring 39 miljarder kronor. 

– Vi har tidigare satt in flera krispaket för att stötta företagen. Nu ser vi till att ännu fler företag kommer kunna ta sig igenom krisen, vilket i sin tur betyder att fler människor kommer att kunna behålla sina jobb. Det är viktigt för Sverige, säger Emil Källström.