Företag slipper betala sjuklön även i sommar

Nu förlängs det statliga stödet för att täcka företags sjuklönekostnader. Arbetsgivare behöver inte betala någon sjuklön under juni och juli i år. Även under augusti och september kommer staten fortsatt ta kostnader som följer av ökade sjukskrivningstal med anledning av coronapandemin.

– Vi har nu sett till att förlänga ett viktigt stöd till våra företag, där staten kommer att stå för samtliga sjuklönekostnader i sommar, säger Anders W Jonsson, vikarierande partiledare (C).

Centerpartiet är nu överens med regeringen och Liberalerna om att förlänga det statliga sjuklöneansvaret i ytterligare två månader. Förslaget innebär att arbetsgivare inte behöver betala någon sjuklön under juni och juli i år.

– Det här sänker företags kostnader kraftigt och gör samtidigt att arbetstagare kan känna sig tryggare. Det är viktigt att vi fortsatt skapar rätt förutsättningar för svenska företag att klara sig genom krisen, säger Anders W Jonsson.

Förlängningen gäller till och med sista juli, men därefter kommer staten fortsatt att stå för kostnader som följer av ökade sjukskrivningstal till följd av coronapandemin.

Se en intervju med Anders W Jonsson