Skydda medieföretag från utländska uppköp

Svenska mediaföretag ska kunna få skydd mot utländska uppköp som hotar demokratin. Därför föreslår Centerpartiet att även mediaföretag omfattas av det lagförslag som nu tas fram för att kunna stoppa direktinvesteringar som kan hota rikets säkerhet.

Svenska mediehus och svensk lokalmedia går på knäna i ljuset av Covid-19. Annonsintäkterna minskar och journalister permitteras. Det gör mediehusen sårbara och det finns en ökad risk att utländska strategiska intressen ser ett tillfälle att förvärva svenska mediehus.

– För att ytterligare stärka fri och oberoende media, och i förlängningen vår demokrati, behöver utländska investeringar i mediaföretag kunna granskas. Det måste klarläggas om det finns oklara, ljusskygga, bakomliggande ägare, säger Kerstin Lundgren, Centerpartiets utrikespolitiska talesperson.

Därför lägger Centerpartiet nu ett förslag om att en granskningsmekanism för utländska direktinvesteringar som riskerar svensk säkerhet och allmän ordning även ska omfatta investeringar som kan utgöra ett hot mot demokratin.

Förslaget är en komplettering till det utskottsförslag som Moderaterna lagt i utrikesutskottet om en tillfällig lagstiftning som ska kunna stoppa utländska investeringar i känsliga företag som skulle kunna utgöra en säkerhetsrisk.

– Vi stödjer i princip Moderaternas förslag men vill bredda perspektivet till att också kunna omfatta verksamhet som kan utgöra ett hot mot svensk demokrati, exempelvis om utländska direktinvesteringar riskerar påverka möjligheten till fri- och oberoende media i hela Sverige, säger Kerstin Lundgren.

Förslaget handlar inte om ett förbud mot utländskt ägande i svenska mediahus. Syftet är att få till en granskning som gör det allmänt känt vilka som står bakom och om dom kan ha egna utrikes- eller geopolitiska intressen i ägandeskapet eller inte.

Läs mer i en intervju med Kerstin Lundgren