Nu stärker vi stödet till företag och anställda

Nu ska flera av de krisåtgärder som presenterats under våren förlängas. Centerpartiet har tillsammans med regeringen och Liberalerna bland annat sett till att staten fortsatt kommer täcka upp för företagens sjuklönekostnader, att egenföretagare får kompensation vid sjukfrånvaro och att taket i a-kassan höjs från dag 101.

Centerpartiet är nu överens med regeringen och Liberalerna om att förstärka fem av de ekonomiska åtgärder som presenterats under coronakrisen. Satsningarna beräknas kosta 14,7 miljarder kronor.

– För Centerpartiet har det varit tydligt att vi måste göra ännu mer för de egenföretagare och småföretagare som har det oerhört svårt just nu. Att staten täcker upp för sjuklönekostnader blir en stor lättnad, särskilt för de mindre företagen, säger Emil Källström, ekonomisk-politisk talesperson (C).

Företag slipper betala sjuklön i sommar

Nu förlängs det statliga stödet för att täcka företagens sjuklönekostnader. Arbetsgivare behöver därmed inte betala någon sjuklön under juni och juli i år. Under augusti och september kommer staten fortsatt ta företagens kostnader som följer av ökade sjukskrivningstal till följd av coronapandemin.

Egenföretagares ersättning vid sjukfrånvaro förlängs

Stödet till egenföretagare som blir sjuka förlängs från 31 maj till 30 september. Stödet innebär att egenföretagare med f-skatt har rätt till en schabloniserad ersättning på 804 kronor per dag för dag 1-14 vid sjukdom.

Ersättning från första sjukdagen gäller till sista september

Ersättningen för den första sjukdagen, som ursprungligen skulle ha gällt till 31 maj, förlängs nu i fyra månader och gäller fram till den 30 september. Samtidigt höjs schablonersättningen med 104 kronor. Det innebär att den som har varit sjuk och får ett karensavdrag på lönen kan söka en ersättning på upp till 804 kronor från Försäkringskassan.

Fortsatt slopat krav på läkarintyg

Det slopade kravet på läkarintyg ska förlängas till den 30 september. De tillfälliga reglerna innebär att en person inte behöver styrka sin sjukfrånvaro med ett läkarintyg under de första 14 sjukdagarna för att kunna få sjuklön eller sjukpenning, jämfört med de vanliga reglerna då läkarintyg måste lämnas in från och med den åttonde sjukdagen.

Höjt tak i a-kassan från dag 101

Taket i a-kassans inkomstrelaterade ersättning höjs från och med dag 101, från 760 kronor till 1000 kronor per dag. Höjningen är tillfällig och gäller från och med den 29 juni 2020 fram till den 3 januari 2021. Sedan tidigare har Centerpartiet, regeringen och Liberalerna även höjt ersättningen för dag 1-100.