Stoppa brottslig djurrättsaktivism mot gröna näringar

Nu presenterar vi flera förslag för att motverka våldbejakande djurrättsaktivism och säkra tryggheten för de lantbrukare, jägare och djurproducerande verksamheter som utsätts. Centerpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna kräver att regeringen gör mer för att stoppa brotten som skadar både enskilda personer och verksamhet inom de gröna näringarna.

Det behövs en översyn av lagstiftningen om brott mot lantbrukare, jägare och djurproducerande verksamheter som utförs av våldsbejakande djurrättsaktivister. Det handlar om allt från skadegörelse, ofredande och olaga intrång till hot om misshandel. Brotten skapar stor otrygghet hos dem som utsätts och orsakar ekonomisk skada både för enskilda och för näringslivet.

– Vi kan inte låta företagare och personer som jobbar inom de gröna näringarna utsättas för brott, det är inte acceptabelt. I förlängningen hotar våldsbejakande djurrättsaktivism vår framtida livsmedelsförsörjning, det fria företagandet och vår demokrati, säger Johan Hedin, rättspolitisk talesperson för Centerpartiet.

Riksdagen har vid flera tillfällen krävt att regeringen ska agera tydligare och kraftfullare för att motverka den här typen av brottslighet. Centerpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna kräver nu att regeringen gör mer för att stoppa detta, och anser att de insatser som regeringen hittills har presenterat inte är tillräckliga.

Vi vill se en översyn av lagen kring trakasserier på privat mark och stoppa utbetalningen av offentliga medel till våldsbejakande organisationer. Dessutom vill vi att brotten ska leda till kännbara straff, och därmed är det viktigt att polisen kan dokumentera motivbilden och klargöra om gärningen utgjort ett led i organiserad brottslighet. Det handlar också om att få en helhetsbild kring om det rör sig till om ett enskilt brottstillfälle eller upprepade gärningar.

– Helhetsbilden är viktig här. Om varje brottsanmälan hanteras separat och av olika utredare finns en stor risk att brottens omfattning inte framkommer. Därför bör alla polisregioner ha en särskild utredare med kompetens på området, säger Johan Hedin.

Vi har ställt krav på regeringen om tydligare och mer tillgänglig statistik för brott kopplade till djurrättsaktivism. En klar och tydlig bild ger bättre förutsättningar att kunna sätta in effektiva insatser och förebyggande arbete för att förhindra brottsligheten.

– Nu måste vi säkra tryggheten för företagare och människor på landsbygden. Det är hög tid att vi på riktigt bekämpar våldsam, aktivistisk brottslighet, säger Johan Hedin.

Läs mer i en debattartikel av Johan Hedin