Vi måste minska de äldres coronaisolering

Centerpartiet vill se tydligare riktlinjer från Folkhälsomyndigheten för alla äldre som isolerar sig under coronakrisen. Isoleringen bidrar till att ensamheten växer och på sikt kan konsekvenserna bli ett direkt hot mot folkhälsan.

– Vi måste skydda våra äldre från smittan. Men ensamhet är också ett stort hälsohot, särskilt för människor över 70, säger Anders W Jonsson, vikarierande partiledare (C).

Allt eftersom coronakrisen fortlöper är det många människor som lider av ensamhet, till följd av isoleringen. Det är ett hot mot folkhälsan i sig. Inte minst för våra äldre, en grupp som redan innan krisen var utsatt och där ensamhet beskrivs som ett växande problem och även kan leda till kroppsliga sjukdomar.

– Runt om i Sverige finns många människor som nu varit isolerade mellan fem och sju veckor, kanske ännu längre, ifrån sin främsta trygghet – den närstående familjen, säger Anders W Jonsson.

Nu vill Centerpartiet att Folkhälsomyndigheten tar fram en hållbar och långsiktig strategi för umgänge under tider av smittspridning. Det är viktigt för våra äldre, så att de kan umgås med exempelvis sina barn och barnbarn och samtidigt följa Folkhälsomyndighetens råd.

– Om vi tydligt kan förklara hur umgänge utomhus på ett visst avstånd mellan varandra kan ske, då kan fler börja umgås med nära och kära. Idag finns ingen sådan tydlighet från myndigheterna, säger Anders W Jonsson.

I dag träffas partiledarna och till mötet kommer också bland annat myndighetschefen för Folkhälsomyndigheten. Anders W Jonsson kommer då lyfta problemet med ensamhet bland äldre och be myndigheten komma med rekommendationer.

Intervju med Anders i Ekot