Så säkras jobben i gröna näringarna under krisen

Coronakrisen har lett till brist på arbetskraft inom de gröna näringarna. Vi måste lösa detta från två håll. Vi behöver både rekrytera personal för skogsbruk och jordbruk här i Sverige, men även se till att säsongsarbetare från andra länder har möjlighet att komma hit.

Sverige riskerar att sakna över 10 000 säsongsarbetare inom de gröna näringarna. Mer måste göras för att rekrytera arbetslösa personer i Sverige till säsongsarbete. Vi behöver både rekrytera personal för skogsbruk och jordbruk här i Sverige, men även se till att säsongsarbetare från andra länder har möjlighet att komma hit.

– Är man arbetslös och klarar av jobbet kan man rycka in på fältet och i skogen, få en riktig inkomst och samhällets tack. Samtidigt som man tjänar pengar och får arbetslivserfarenhet bidrar man till att rädda svenskt jordbruk och säkra livsmedelsproduktionen, säger Martin Ådahl, arbetsmarknadspolitisk talesperson för Centerpartiet.

Centerpartiet vill öppna för att Arbetsförmedlingen kan använda de subventionerade nystartsjobben för de arbetslösa som vill hjälpa till att klara säsongsarbetet under detta speciella år.

– Vi har diskuterat med regeringen och vet att Arbetsförmedlingen funderar i de här banorna. Vi hoppas på snabba insatser, innan både skördar och jobb går förlorade. Sverige måste göra sitt yttersta för att säkra matproduktionen och jobben i de gröna näringarna, säger Martin Ådahl.

Vissa säsongsanställda inom jordbruket har kunnat resa hit trots inreseförbudet, eftersom arbete inom livsmedelsproduktion anses samhällsviktigt. Samma bedömning görs inte när det gäller skogsnäringen, trots att andra EU-länder bedömt att skogsbruket är en nödvändig sektor.

– Arbetskraftsinvandrare som försöker komma till Sverige för säsongsarbete inom skogsnäringen stoppas nu vid gränsen. Istället bör samma bedömning göras i Sverige som i andra länder, och man behöver vidta åtgärder för att klargöra vilka sektorer som bör vara undantagna, säger Jonny Cato, migrationspolitisk talesperson för Centerpartiet.

Stora mängder skogsplantor står nu och väntar på att planteras. Därmed riskerar skogsplantor för mångmiljonbelopp att gå till spillo. Många produkter som produceras från skogen används dessutom inom de sektorer som redan är klassade som samhällsviktiga, bland annat bioenergi, el, paketering till livsmedel och läkemedel samt engångsartiklar inom sjukvården.

– Det finns många säsongsarbetare som redan beviljats uppehållstillstånd, men som riskerar att löpa ut innan vi hamnar i ett läge där de har möjlighet att ta sig hit. Vi anser att denna problematik bör ses över, säger Jonny Cato.

Läs mer i en debattartikel med Martin Ådahl, Jonny Cato och Abir Al-Sahlani