Miljardstöd till kollektivtrafiken

Idag presenterades en satsning på tre miljarder kronor för att stärka upp kollektivtrafiken. De extra pengarna skjuts till eftersom coronakrisen inneburit minskat resande och därmed tapp i biljettintäkter.

Nu får de regionala kollektivtrafikmyndigheterna ett tillskott på totalt tre miljarder kronor, för att täcka upp för minskade intäkter med anledning av coronapandemin.

– Vi måste se till att kollektivtrafiken fungerar runtom i landet. Det är särskilt viktigt att människor nu kan ta sig till skolor och arbetsplatser utan risk för trängsel i tider av smittspridning, säger Anders Åkesson, trafikpolitisk talesperson för Centerpartiet.

Satsningen görs enligt en överenskommelse mellan Centerpartiet, regeringen och Liberalerna. Partierna är överens om att kollektivtrafiken måste få stöd för att kunna hålla igång under krisen.

– Kollektivtrafiken är ett också klimatsmart sätt att resa på, och dessutom viktigt för alla som inte har egen bil, säger Anders Åkesson.

Fördelningen av de tre miljarderna hanteras av Trafikverket och ska baseras på biljettintäkternas storlek i respektive region.