10 000 nya undersköterskor och vårdbiträden

Idag presenterades ett nytt omsorgslyft, med målet att 10 000 fler undersköterskor och vårdbiträden ska kunna fastanställas och kompetensutvecklas. Personer som jobbar inom äldreomsorgen ska erbjudas tillsvidareanställningar och även kunna få sin utbildning betald på arbetstid.

– Vårdanställda drar ett oerhört tungt lass på frontlinjen, och de behöver bli fler. Därför ger vi fler chansen att få fast anställning och vidareutbilda sig med lön, säger Anders W Jonsson, vikarierande partiledare (C).

Redan innan coronapandemin var bemanningen ansträngd inom svensk vård och omsorg. Samtidigt har krisen inneburit att många förlorat sina jobb på grund av permitteringar, varsel och uppsägningar.

Det nya omsorgslyftet handlar om att personer utan arbete nu snabbt ska kunna omskolas och stärka upp äldreomsorgen. Kommuner har större möjlighet att växla upp de anställda som arbetar visstid till fasta anställningar, och för personer som behöver utbildas kan jobbet kombineras med studier, med bibehållen lön.

– Det här kommer att stärka svensk äldreomsorg för framtiden. Målet är att få in fler i yrket och att heltidsanställa personer som redan är i yrket. Så skapar vi en bättre omsorg, säger Anders W Jonsson.

Satsningen uppskattas omfatta omkring 10 000 personer under 2020 och 2021. Staten ska säkerställa att det finns tillräckligt med utbildningsplatser på regionalt yrkesvux, och de som utbildar sig får behålla sin lön under studietiden. Staten ska även bidra till att finansiera kostnaden för den tid som en anställd är frånvarande på grund av studier.

– Omsorgslyftet handlar om att skapa fler möjligheter för dem som vill utbilda sig och arbeta inom vård och omsorg. Vi måste göra det både enklare och mer attraktivt för fler att välja ett yrke i omsorgsektorn, säger Sofia Nilsson, ledamot i socialutskottet för Centerpartiet.

Mer pengar till kommuner och regioner för coronarelaterade kostnader

Idag blev det också klart att mer medel sätts in för att kompensera kommuner och regioner för deras coronarelaterade kostnader. Ytterligare två miljarder kronor sätts in, vilken gör den totala summan fem miljarder kronor för 2020. Socialstyrelsen får också ett tillskott på 97 miljoner kronor och Folkhälsomyndigheten får ytterligare 28 miljoner kronor.