C: Migrationspolitiken måste hålla över tid

Sverige behöver en migrationslagstiftning som håller över tid. Det är fokus för Centerpartiet när migrationskommittén nu går in i ett viktigt skede. Att nå en bred överenskommelse där medmänsklighet förenas med ordning och reda är ett viktigt mål.

– Vi måste bort från lappandet och lagandet som kännetecknat svensk migrationslagstiftning de senaste åren. Centerpartiet är beredda att ta ett stort ansvar för att en mer långsiktig lösning ska komma på plats, säger Jonny Cato, migrationspolitisk talesperson (C).

Centerpartiet vill se att migrationskommitténs arbete leder till att en bred, blocköverskridande överenskommelse kommer på plats, där medmänsklighet förenas med ordning och reda. Idag finns stora bekymmer med integrationen och migrationen, och även om de allra flesta nyanlända kämpar hårt för att skapa en bättre framtid i Sverige så drabbas många av trångboddhet och arbetslöshet. Samtidigt breder otryggheten ut sig, inte minst i våra förorter.

– Vi vill ta bort de hinder som står i vägen för människans möjligheter att lyckas i Sverige. Vi vet att jobb är den finaste biljetten in i samhället, därför fokuserar vi på det, men också på språk och samhällsintroduktion, säger Jonny.

Några av Centerpartiets ingångar i migrationsarbetet är:

Vi vill ta ansvar för en helhet som skapar långsiktighet

Sverige har nu en möjlighet att få på plats en långsiktig migrationspolitik med brett stöd i riksdagen. De partier som på riktigt vill bort från det lappande och lagande som präglat svensk migrationspolitik måste nu anstränga sig för att kompromissa och nå en bred uppgörelse.

En politik i linje med övriga EU kräver att tillfälliga uppehållstillstånd blir regel

Det är viktigt att vi på EU-nivå kommer överens om en gemensam asylpolitik. I Sverige kan vi inte ha en lagstiftning som skiljer sig väsentligt från andra EU-länder. Ett exempel är de permanenta uppehållstillstånden, vilka är bättre för integrationen, där Centerpartiet är beredda att göra tillfälliga tillstånd till huvudregel för ligga i linje med övriga EU.

Barn ska ha rätt att återförenas med sina föräldrar

Rätten till familjeåterförening är en prioriterad fråga för Centerpartiet. När den tillfälliga lagen infördes 2016 tog man bort rätten för vissa som fick asyl att återförenas med sin familj. Det var inte en bra förändring. Barn ska ha rätt att återförenas med sina föräldrar.

Avslag ska vara ett avslag

Centerpartiet har länge strävat efter en medmänsklig migrationspolitik kombinerat med ordning och reda. Ett avslag betyder avslag, och den som inte har skyddsskäl ska återvända till sitt hemland. Vi är på den punkten villiga att diskutera alla framförda förslag, liksom att förlänga preskriptionstiden, från nuvarande fyra år, för när man kan söka asyl igen efter ett avslagsbeslut.

Den humanitära grunden ska särskilt beakta barn och de mest utsatta

Barns skyddsbehov måste beaktas på ett tydligare sätt. Den tillfälliga asyllagen har gjort det svårare att bevilja uppehållstillstånd på grund av humanitära skäl. Den humanitära grunden i migrationslagstiftningen måste omfatta de mest utsatta och tydligt skilja på vuxen och barn.

Läs mer i en artikel av Jonny Cato