Sofia Nilsson vill lyfta Sveriges sjuksköterskor

Idag är det internationella sjuksköterskedagen. Centerpartiets riksdagsledamot Sofia Nilsson är själv utbildad sjuksköterska och driver idag flera förslag för att förbättra den svenska vården.

– Vi måste få fler att vilja bli sjuksköterskor och vi måste satsa mer på dem som redan jobbar i yrket, säger Sofia.

Årets internationella sjuksköterskedag inträffar mitt i en pandemi, som i många delar av världen har satt vården på prov. Så även i Sverige. Och trots att man i många länder hyllar och applåderar sjukhuspersonal krävs nu riktig förändring, menar Sofia Nilsson, som är en av Centerpartiets tyngsta sjukvårdspolitiker.

– Det är såklart roligt med uppskattning. Men det är också viktigt att vi efter coronakrisen börjar se och belöna sjuksköterskornas kunskap och utbildning på riktigt, mer än deras händer och hjärtan, säger Sofia Nilsson.

Vården i allmänhet, och sjuksköterskor i synnerhet, har under årens lopp lidit av de rent omänskliga insatser man ibland behöver göra. Sofia poängterar att sjuksköterskeyrket är ett jobb, inte välgörenhet.

– Det är ett yrke som man måste få vettigt betalt för och som man ska kunna göra karriär inom. Det är ofta sjuksköterskorna som står för helhetsbilden och planeringen av den praktiska vården, säger Sofia.

För att lyfta sjuksköterskerollen föreslår Centerpartiet bland annat:

Inför examenspremie på 60 000 kr

Det måste bli mer attraktivt att utbildas till sjuksköterska. Vi vill därför uppmuntra fler att ta en sjuksköterskeexamen, genom att personer som tar sjuksköterskeexamen ska få 60 000 kronor i examenspremie efter sina första fem arbetsår som sjuksköterska.

Ge lön under specialiststudietiden

Det tar i snitt 26 år för en distriktssjuksköterska att tjäna in sin specialistutbildning. Bristen på specialistsjuksköterskor skapar långa köer till bland annat operationer. Därför menar Centerpartiet att sjuksköterskor som utbildar sig till specialister måste kunna få lön under tiden, precis som på läkarnas specialistutbildning.

Karriärtjänster för sjuksköterskor

Centerpartiet vill införa en nationell strategi för ett bättre karriärsystem inom sjuksköterskeyrket, på samma sätt som det finns för lärarkåren. De nya karriärtjänsterna skulle till exempel innebära större möjligheter för sjuksköterskor att utöka sina ansvarsområden.