C: Äganderätten är viktig för skogsnäringen

Skogsstyrelsen förlorade målet om fjällnära skog, vilket innebär att skogsägare nu får rätt till utebliven ersättning. Det är en seger för alla skogsägare och skogsnäringen i stort.

– Staten måste sluta hota äganderätten, säger Helena Lindahl, ledamot från Västerbotten och näringspolitisk talesperson i Centerpartiet.

Målet om fjällnära skog handlar om att Skogsstyrelsen försökt undvika att betala ut ersättningar till ägare av fjällnära skog som nekats att avverka sin egen skog. Men Mark- och miljöverdomstolen gick på skogsägarnas linje.

– Vi förväntar oss att Skogsstyrelsen nu rättar sig efter domslutet. Statliga myndigheter har genom domstolsprövningar konsekvent försökt att flytta gränserna, vilket skapar en stor oro för enskilda skogsägare och hela skogsnäringen. Statminister Stefan Löfvén måste nu ta ansvar och göra de förändringar som är nödvändiga för att återupprätta förtroendet för myndigheten, säger Helena Lindahl.

Centerpartiets skogspolitiske talesperson Peter Helander är nöjd att skogsägarna nu fått rätt.

– Skogsägare och skogsnäringen som helhet kan dra en suck av lättnad. Skogsstyrelsen lyckades inte upphäva rätten att äga och bruka sin egen skog utan skälig ersättning. Jag hoppas domen kan bli början på en uppvärdering för den svenska äganderätten och att även den utredning som Centerpartiet initierat i Januariavtalet om äganderätt ska ytterligare stärka skogsägarens rätt till sin egen mark, säger Peter Helander.

Läs mer i en artikel med Helena och Peter