Satsning på järnväg, vägar och bredband

Centerpartiet presenterade idag nya infrastruktursatsningar för 2020 för att knyta ihop landet. Det handlar om totalt 1,2 miljarder kronor i investeringar i väg- och järnvägsunderhåll, tillsammans med bredbandsutbyggnad.

– Det här är viktiga investeringar för att hålla ihop Sverige och skapa goda levnadsvillkor i hela landet. Samtidigt skapas nu fler jobbtillfällen, säger Anders W Jonsson, vikarierande partiledare för Centerpartiet.

Nya infrastruktursatsningar presenterades idag, inom ramen för en sjunde ändringsbudget som Centerpartiet tagit fram med Liberalerna och regeringen. Paketet innehåller totalt 1,2 miljarder kronor och gäller för i år, bland annat för underhåll av landets vägar och järnväg.

Under coronapandemin har järnvägstrafiken minskat kraftigt, vilket vi nu kan utnyttja för att utföra nödvändigt underhållsarbete för framtiden. Satsningen behövs för att knyta ihop fler delar av landet och se till att regioner kan vara konkurrenskraftiga. Dessutom bidrar investeringarna till att vi kan säkra jobb och företag under krisen. En fungerande järnväg är dessutom viktig för klimatet.

– Genom de här satsningarna knyter vi ihop Sverige. Järnvägen måste fungera väl för att vi ska kunna ta oss mellan olika delar av landet, och vi behöver en väginfrastruktur som skapar bättre tillgänglighet för landsbygden. Effekten blir att fler regioner får rätt förutsättningar för att kunna växa, säger Anders W Jonsson.

Coronakrisen har också synliggjort hur betydelsefullt en fungerande uppkoppling är, inte minst för att människor effektivt ska kunna jobba på avstånd från kontoret.

– En bredbandsutbyggnad är helt enkelt ett måste, och en del av det viktiga Landsbygdsprogrammet. Det här har Centerpartiet länge jobbat för och vårt mål är att förverkliga en digital allemansrätt, säger Anders W Jonsson.

Satsningar i paketet (totalt 1,2 miljarder):

  • 720 miljoner kronor till järnvägen
  • 300 miljoner kronor till vägar
  • 203 miljoner kronor till bredband