Så löser vi arbetskraftsbristen inom de gröna näringarna

Centerpartiet presenterar nu en extra budgetsatsning på 11 miljoner kronor för att råda bot på den akuta arbetsbristen inom de gröna näringarna.

– Att säkra säsongsanställda till de gröna näringarna är en prioriterad fråga för Centerpartiet. Det handlar om grönsaker och bär som måste skördas samt skogsplantor som måste i jorden för att inte förstöras, säger Ulrika Heie, ordförande i Miljö- och jordbruksutskottet (C).

Coronapandemin har lett till att gröna näringar fått stora svårigheter med att rekrytera säsongsanställd personal till fältarbeten såsom plantering, växthusarbete och skörd. Anledningen är att säsongsarbetare från andra länder inte längre kan ta sig till Sverige i och med de reserestriktioner som införts i EU.

– Situationen är akut. Odlings- och planteringssäsongen har redan inletts i stora delar av landet och fältarbeten kan inte vänta utan mycket stora produktionsförluster. Bedömningen är att det saknas omkring 5000 säsongarbetare inom trädgårdsnäringen och upp emot 2000 inom skogsbranschen, säger Ulrika Heie.

Centerpartiet presenterar nu en extra budgetsatsning på 11 miljoner kronor för att hjälpa lantbruksföretag att hitta arbetssökande i Sverige, för att ersätta den utländska arbetskraften. Pengarna har Centerpartiet kommit överens om med regeringen och Liberalerna.

Ulrika Heie menar att det samtidigt finns ett behov av att utveckla och pröva arbetssätt som kan bidra till att hitta långsiktiga lösningar på behoven av arbetskraft inom de gröna näringarnarna.

– De gröna näringarna är en av landets viktigaste näringar, som också skapar stora värden för hela landet. Vi behöver därför lösa behoven av arbetskraft inom lantbrukssektorn på längre sikt, säger Ulrika Heie.