C: "Bryt SJ:s monopol”

Sverige behöver fler tågresenärer – inte minst för att möta klimatutmaningen. Om fler tågföretag konkurrerade om resenärerna skulle priserna pressas, turtätheten öka och alternativen bli fler.

Trots att flera steg har tagits mot en öppnare tågmarknad finns det fortfarande hinder på vägen. Ett exempel är statsägda SJ:s monopolliknande ställning genom försäljningskanalen sj.se. Centerpartiet vill se en ny digital plattform som samlar all försäljning av tågbiljetter.

– Kollektivtrafiken har under de senaste fyrtio åren genomgått omfattande strukturella förändringar. Järnvägen har avreglerats, fler operatörer kan köra på spåren och driva tåglinjer. Det är bra. Resandet har ökat kraftigt och det finns fler sätt att välja på för den som vill resa, säger Anders Åkesson (C), vice ordförande i trafikutskottet.

Trots utvecklingen är det fortfarande svårt för nya operatörer att etablera sig på resemarknaden.

– Att sj.se är så dominerande när det gäller biljettförsäljning, samt själva bestämmer vilka operatörer som ska finnas under deras försäljningsparaply, är ett tydligt exempel på hinder som behöver försvinna, säger Anderes Åkesson.

En ny statlig utredning – Ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik – visar vägen framåt för nya digitala möjligheter, till exempel genom att skapa en konkurrensneutral digital försäljningskanal. Utredningen sätter fingret på de problem som bland annat gör det svårt för konsumenter att boka resor över länsgränser.

– Regeringen måste nu se till att det byggs en digital plattform där det går att köpa biljetter till all kollektivtrafik, där såväl privata som offentliga operatörer ingår. En sådan plattform ökar tillgängligheten och gör det billigare och enklare att resa, menar Anders Åkesson och fortsätter:

– Konkurrensen på den svenska järnvägen ökar med ett nytt, operatörsneutralt och rättvist digitalt biljettsystem. Det är viktigt inte minst med tanke på att det ska gå att resa i hela landet.

Läs mer i en artikel i Sydsvensksan