För få krav på hur EU:s coronapengar ska användas

Nu har EU-kommissionen presenterat sin återhämtningsfond för coronakrisen på 750 miljarder euro. Centerpartiets europaparlamentariker är kritiska till att man väljer bidrag istället för lån och att det saknas kriterier och krav på hur pengarna ska användas.

– Självklart måste EU göra allt man kan för att medlemsstaterna ska kunna hantera krisen. Men att EU-kommissionen presenterar 750 miljarder i bidrag utan tillräckliga krav och kriterier på hur de ska användas är beklagligt, säger Fredrick Federley.

Coronastödet som nu presenterats är på totalt 750 miljarder euro, eller 8 000 miljarder SEK, till återhämtningsfonden. Av dessa föreslås 500 miljarder att betalas ut till drabbade länder genom bidrag och 250 miljarder betalas ut som lån.

– Det är bra att EU nu tillgängliggör enorma medel till de drabbade. Coronakrisen har drabbat alla. Men att tro att en stor mängd bidrag löser alla de problem som coronakrisen lämnat efter sig är felaktigt. Det är vad vi gör med pengarna som är det relevanta, säger Fredrick Federley.

– Coronakrisen kräver solidaritet, men att EU-kommissionen vill dela ut enorma summor som bidrag istället för lån kommer att leda till en oansvarig ekonomisk politik. Jag vill se fler krav på vad pengarna ska gå till. Det handlar om att skapa rätt förutsättningar för minskad smittspridning, fler livskraftiga företag och ett samhälle som ställs om till att vara mer hållbart, säger Fredrick Federley.

Dåligt stöd för rättsstatsprincipen

Centerpartiets Abir Al-Sahlani anser att det är viktigt att pengarna inte hamnar i fickorna på regeringar som bryter mot EU:s grundvärderingar om frihet och demokrati.

– Detta är en krisåtgärd, och vi måste därför kunna säkerställa att de som är i störst behov är de som får mest hjälp. Länder och aktörer som tar emot stöd måste respektera rättsstatens principer och EU:s andra grundläggande värderingar, säger Abir Al-Sahlani.