Därför måste Sverige modernisera arbetsrätten

Nu presenteras utredningen om en modernisering av arbetsrätten. Det är viktigare än någonsin att anpassa det regelverk som Sverige har haft sedan 1970-talet efter hur dagens arbetsmarknad faktiskt ser ut.

– Fyra av fem jobb skapas av små- och medelstora företag. Därför är det direkt avgörande att sänka kostnaderna för företag och ge dem mer flexibilitet när det gäller anställningar, så att fler överlever coronakrisen och kan skapa jobb i en återhämtningsfas, säger Anders W Jonsson, vikarierande partiledare (C).

Sverige måste få en modernare arbetsrätt. Undantagen från turordningsreglerna måste bli fler och kostnaderna vid uppsägning måste ses över, så att småföretag vågar anställa och fastanställa i framtiden. Utredningen som nu presenterats har fått i uppdrag att ta fram förslag som ökar företagens flexibilitet och stärker kompetensutveckling av den anställde.

– I grunden finns det ingen anställningstrygghet om det inte finns några jobb. Genom att modernisera arbetsrätten ger vi många fler personer chansen att anställas som annars inte hade fått något jobb alls, säger Anders W Jonsson.

Samtidigt måste vi spräcka myten om att anställningstrygghet enbart består av turordningsreglerna i Lagen om anställningsskydd (LAS), där den med längst anställningstid automatiskt har förtur till jobb vid nedskärningar. Den största tryggheten för en anställd är den kompetens man bär med sig, eftersom det gör en mer attraktiv både på sin nuvarande arbetsplats och när man ska söka ett nytt jobb.

– Idag hamnar många utanför trygghetssystemet på grund av LAS, inte minst unga och arbetslösa. Dagens regler ger en falsk trygghet eftersom de skapar en situation där många hindras från att få fasta anställningar. Istället tvingas de hoppa runt mellan vikariat, projektanställningar och visstidsanställningar, säger Martin Ådahl, arbetsmarknadspolitisk talesperson (C).

Nu går stafettpinnen över till arbetsmarknadens parter. Fack och arbetsgivare har fått i uppdrag att komma överens om ett eget förslag till reformer. Når de en överenskommelse innan sista september i år så kommer Centerpartiet, Liberalerna och regeringen att lagstifta utifrån deras förslag.

Läs mer i en debattartikel

Vad föreslår utredningen om LAS?

Utredningen finns att läsa här i sin helhet, nedan är endast ett urval av förslagen.

Turordningsreglerna ska ändras

  • Alla företag ska kunna göra undantag för fem anställda från turordningsreglerna, istället för nuvarande två undantag för företag med max tio anställda.
  • Om två anställda har lika lång anställningstid ska arbetsgivaren få bestämma vem som behåller jobbet.

Mer fokus på kompetensutveckling

  • Företag ska i skälig utsträckning erbjuda kompetensutveckling för alla anställda som sammantaget arbetat sex månader eller mer.
  • Om ett företag inte uppfyllt sitt ansvar gällande kompetensutveckling kan den bli skyldig att betala skadestånd till den anställda efter uppsägning, om anställningen avslutas på grund av arbetsbrist.

Kostnader vid uppsägning

  • Uppsägningar ska inte kunna ogiltigförklaras på företag med max 15 anställda (förutom när det gäller speciallagar såsom diskrimineringslagen). Vid osakliga uppsägningar ska en anställd kunna få skadestånd, i form av minst åtta månadslöner.
  • På företag med fler än 15 anställda kan en uppsagd anställd i samband med en rättslig prövning ges rätt till lön och förmåner under tvistetiden, och uppsägningar kan ogiltigförklaras.
  • De högsta skadeståndsnivåerna vid osaklig uppsägning höjs.

Gapet mellan tillsvidareanställningar och tidsbegränsade anställningar ska minska

  • Personer med allmän visstidsanställning kvalificerar sig till företrädesrätt vid återanställning efter 9 månader.
  • Personer med allmän visstidsanställning får företrädesrätt till lediga tillsvidareanställningar efter 9 månader.

Förslagen har i stor utsträckning utformats så att man genom kollektivavtal kan avvika från reglerna.