Vi måste få tydligare regler för företrädaransvar

Centerpartiet driver på för tydligare regler kring det så kallade företrädaransvaret. Under coronakrisen har problemen med dagens regelverk blivit uppenbara, eftersom företagsägare och styrelseledamöter riskerar att bli personligt ansvariga vid ekonomiska svårigheter.

– Det är oerhört viktigt att inte seriösa företag väljer att lägga ner sin verksamhet för att undvika risken för företrädaransvar – särskilt under coronakrisen, säger Per Åsling, Centerpartiets skattepolitiske talesperson.

I mars i år meddelade Skatteverket att de skulle tillämpa en generös tolkning av lagstiftningen kring företrädaransvar. Det är ett steg i rätt riktning. Men tyvärr tar det inte bort den stora osäkerhet många företag känner inför risken att drabbas av företrädaransvar.

– Nu behöver Skatteverket förtydliga hur regelverket kommer att användas så att företag inte läggs ner i onödan under krisen, säger Per Åsling.

Företrädaransvaret gör att ägare och styrelsemedlemmar i ett företag kan bli personligt skyldiga för skatter och avgifter vid grov oaktsamhet eller uppsåt. Idag saknas kunskap om vad reglerna faktiskt innebär och de har dessutom kommit att tillämpas mycket strängt. Därför kan det innebära oväntade konsekvenser i den privata ekonomin hos styrelseledamöter, särskilt bland små företag.

– Företag ska såklart göra rätt för sig, men i det läge som nu råder kan också det mest noggranna och seriösa företag ha svårt att överblicka skatter och betalningsförmåga. Många har näsan precis över vattenytan, fortsätter Per Åsling.

Skatteverket har i sin rättsliga vägledning sagt att de ska göra en generös tolkning av lagen. Myndigheten har agerat snabbt.

– Beskeden räcker tyvärr inte för många företag, som behöver vara helt säkra på vad som gäller. Centerpartiet har därför i riksdagens skatteutskott drivit på hårt för att Skatteverket ska göra ytterligare förtydliganden av reglerna, säger Per Åsling.