100 miljoner till regionala flygplatser

Sveriges regionala flygplatser får nu ett extra tillskott för i år, för att mildra effekterna av coronapandemin. Ett tillfälligt stöd på 100 miljoner kronor sätts in för 2020.

– Det här innebär att de regionala flygplatserna får ett dubblerat stöd i år, ett viktigt tillskott som vi i Centerpartiet drivit på för, säger Anders W Jonsson, vikarierande partiledare (C).

Spridningen av coronaviruset har inneburit kraftigt reducerad flygtrafik. Som en följd av att hålla nere smittspridningen i samhället har de regionala flygplatserna drabbats hårt. Därför föreslås nu ett stöd på ytterligare 100 miljoner kronor. Därmed fördubblas stödet till de regionala flygplatserna under 2020.

– Sverige är ett glest befolkat land med långa avstånd, där flyget spelar en viktig roll för resor och transporter. De regionala flygplatserna betyder oerhört mycket för att samhällskritiska transporter ska kunna utföras snabbt och effektivt, säger Anders W Jonsson.

Om tillgängligheten till olika regioner försämras kommer det ge negativa konsekvenser för förutsättningarna att bedriva samhällsviktiga flygtransporter som till exempel ambulansflyg.

– Tillgängligheten spelar stor roll för jobb och företag i olika delar av Sverige, men också för både den civila och militära beredskapen, säger Anders W Jonsson.

Trafikverket kommer att hantera och betala ut det ökade driftstödet till kommunerna. Det är sedan kommunerna som slutligt betalar ut stödet till sina flygplatser under året.

Samtidigt ges nu också besked om att 900 miljoner kronor går till Luftfartsverket för att kunna upprätthålla samhällsviktiga uppdrag.

Intervju med Anders i Ekot