Storsatsning på kris- och samtalsstöd till vårdpersonal

Medarbetare inom vård och omsorg är under hård press, särskilt nu under coronapandemin. Därför har Anders W Jonsson presenterat en satsning på 500 miljoner årligen för 2020 och 2021, på ett utökat stöd i tre delar: krisstöd, samtalsstöd och traumabehandling.

– Pandemin är långt ifrån över. Efter krisen väntar också all planerad vård som skjutits upp. Vi måste därför se till att de som arbetar inom vård och omsorg mår bra och orkar med jobbet, säger Anders W Jonsson, vikarierande partiledare (C) och barnläkare.

Coronapandemin har slagit hårt mot samhället. Dödstalen är uppe i närmare 5000 i Sverige, drygt 2000 har fått intensivvård och många äldre vårdas dag som natt på äldreboenden. De som funnits där för de sjuka är vård- och omsorgspersonalen. Det är de som får vården och omsorgen att fungera, varje dag.

– Om Sverige ska ha en fungerande välfärd framåt måste vård- och omsorgspersonal orka inte bara under, utan också efter krisen. Det är helt avgörande att vi satsar på en hållbar plan för psykisk återhämtning, med kris- och traumastöd till de i behov tillsammans med samtalsstöd på längre sikt, säger Anders W Jonsson.

Centerpartiet vill införa ett utökat stödpaket i tre delar för alla medarbetare inom vård och omsorg. För att se till att stödet ser likadant ut i hela landet behövs mer resurser och kompletteringar till det befintliga stöd som arbetsgivare erbjuder. Samtidigt måste varje region kunna anpassa det efter lokala förutsättningar. Satsningen beräknas kosta ungefär 500 miljoner kronor årligen, i två år.

– Att den som jobbar inom vård och omsorg får rätt hjälp när den riskerar att må dåligt. Det är en förutsättning för att vi andra ska få den vård vi behöver, när vi behöver det, säger Anders W Jonsson.

Så ser de olika delarna ut:

Del 1 – Krisstöd

Det behövs ett lättillgängligt krisstöd som medarbetare inom vård och omsorg kan nå dygnet runt. Medarbetaren ska mötas av personer med hög kompetens inom kris och krishantering. Krisstödet ska kunna ges digitalt och ska komplettera det lokala krisstöd som kommuner, regioner och verksamheter redan byggt upp.

Del 2 – Samtalsstöd

Redan före pandemin var samtalsstöd efterfrågat bland vård-och omsorgspersonal. Nu har behovet ökat ytterligare. Medarbetare som har behov av samtalsstöd ska därför erbjudas ett professionellt stöd. Samtalsstödet ska kunna ges digitalt.

Del 3 – Traumabehandling

Medarbetare inom vård och omsorg har idag en väldigt hög arbetsbelastning. Många riskerar att få långvariga problem, exempelvis i form av utmattning, stress och ångestproblematik och i de värre fallen posttraumatisk stress (PTSD). De som har symptom på PTSD måste ges traumabehandling, i grupp eller individuellt. Dessutom ska digitala verktyg för självhjälp vid trauma kunna erbjudas.

Läs mer om förslaget i en rapport , 106.3 kB.