Nu görs mer för den psykiska hälsan

En ny funktion för att göra mer på området psykisk ohälsa och för att förebygga självmord kommer nu på plats. Folkhälsomyndigheten har fått i uppdrag att samla in och sprida kunskap till allmänheten på området, eftersom psykisk ohälsa är ett växande problem i Sverige. Satsningen är på 8 miljoner kronor.

– Tyvärr ser vi att den psykiska ohälsan ökar i Sverige, inte minst bland barn och unga. Vi har också alldeles för höga suicidtal och där måste vi politiker göra mer, säger Johanna Jönsson, Centerpartiets talesperson för psykisk hälsa.

Den psykiska ohälsan är i dag ett av Sveriges stora folkhälsoproblem. Varje år tar omkring 1 500 personer sitt liv. Det finns också en risk för ökad psykisk ohälsa i samband med coronapandemin.

– Det är särskilt viktigt att vi gör mer för den psykiska hälsan nu i coronatider, när fler personer är i behov av stöd. Där är Folkhälsomyndigheten bäst lämpad att samordna arbetet, säger Johanna Jönsson.

Satsningen är på 8 miljoner kronor och arbetet ska starta senast 1 januari 2021, enligt en överenskommelse mellan Centerpartiet, Liberalerna och regeringen.

Läs mer: Intervju med Johanna Jönsson