C: Så får Sverige mer jämställda löner

Lönegapet mellan män och kvinnor i Sverige fortsätter att minska, men skillnaden är fortfarande tydlig. Därför satsas nu 1,2 miljoner kronor på en internationell studie för att se över olika länders metoder i arbetet för jämställda livsinkomster.

I mars i år tillsattes en kommission för jämställda livsinkomster i Sverige. Nu tas ännu ett steg i arbetet för att minska lönegapet, genom att bidra med medel till en OECD-studie som ska ge ytterligare underlag och kunskap, så att kommissionen ska kunna ta fram konkreta förslag.

– Det är förkastligt att vi år 2020 fortfarande har osakliga löneskillnader i Sverige, även i offentlig sektor där vi borde vara en förebild för arbetsmarknaden. Det gör mig uppriktigt ledsen. Därför är det viktigt att mer nu görs på området, säger Alireza Akhonidi, riksdagsledamot för Centerpartiet.

Kommissionens uppdrag handlar bland annat om att analysera vårt svenska system med lönekartläggningar, Islands modell för lönecertifiering och även den brittiska respektive tyska modellen för lönetransparens. Som ett komplement kommer studien från OECD att ta fram underlag för ännu fler länders modeller, så att kommissionen kan ta fram förslag som når bäst resultat.

– Det är viktigt med en internationell utblick, där har Centerpartiet varit drivande. Vi måste samla in erfarenheter, bygga kunskap och titta på forskning för att få fram bäst metoder, säger Alireza Akhondi.

Läs mer in en intervju med Alireza