Utredning: kommuner får förmedla jobb

Nu har kommunutredningen presenterats, som är en del av arbetet i att utforma reformeringen av Arbetsförmedlingen. Centerpartiet tycker att det är bra att utredningen slår fast att även kommuner får förmedla jobb med ersättning från Arbetsförmedlingen.

– Det är bra att utredningen tydligt slår fast att kommuner kan vara förmedlare av jobb med ersättning, vid de tillfällen där det saknas fristående förmedlare, säger Martin Ådahl, arbetsmarknadspolitisk talesperson (C).

Utredningens uppgift har varit att bedöma om det inom dagens regelverk skulle vara tillåtet för kommuner att leverera arbetsmarknadspolitiska insatser på uppdrag av och med ersättning från Arbetsförmedlingen. Utredningen slår nu fast att kommuner får agera arbetsförmedlare enligt nuvarande lagstiftning.

– Utredningen kommer även med förslag på hur man kan försäkra sig om att konkurrensen med idéburna och privata förmedlare alltid sker på lika och justa villkor. Det är viktigt för oss i Centerpartiet att kommunerna inte ska kunna konkurrera ut fristående förmedlare, säger Martin Ådahl.

– Nu återstår det för oss tillsammans med regeringen och LIberalerna att noggrant diskutera exakt vart gränsen ska gå för när kommunerna ska kunna träda in som arbetsförmedlare i systemet. Det blir nästa steg, säger Martin Ådahl.

Läs mer i en intervju