C: I Sverige måste vi värna asylrätten

Den migrationspolitiska kommittén går in i sitt slutskede. I de skarpa förhandlingar som inletts kommer Centerpartiet fortsätta försvara värderingar om medmänsklighet och humanism.

– Resultatet i kommittén kommer att bli bättre om Centerpartiet är med vid förhandlingsbordet, säger Jonny Cato, migrationspolitisk talesperson.

I förhandlingarna är det viktigt för Centerpartiet att försvara asylrätten, barns återföring med sina föräldrar och ett slut på lappandet och lagandet i migrationslagstiftningen.

– Centerpartiet har valt väg. Vi kommer göra allt vi kan för att se till att svensk migrationspolitik blir så bra som möjligt, för svensk integration och för människor på flykt. Vi bedömer att en sådan överenskommelse behöver ha sin förankring i den breda politiska mitten av svensk politik. Vi kommer fortsätta försvara våra värderingar om medmänsklighet och ordning och reda, säger Jonny Cato.

Vikarierande partiledaren Anders W Jonsson poängterar vikten av en bred överenskommelse.

– Vi gick till val på att barn ska ha rätt att återförenas med sina föräldrar, asylrätten ska upprätthållas och att det måste bli ett slut på de tillfälliga lagarna genom att en bred överenskommelse om den framtida migrationspolitiken skulle sökas. Med Januariavtalet såg vi till att en migrationspolitisk kommitté tillsattes och att arbetet med en brett förankrad migrationspolitik kunde ta sin början, säger Anders W Jonsson.

Läs mer i en debattartikel i Expressen