Stor ökning av yrkesutbildningar efter corona

Centerpartiet har satsat hårt på utbildning i spåren av corona, tillsammans med Liberalerna och regeringen. Nu skapas fler än 5 000 nya utbildningsplatser på Yrkeshögskolan till hösten.

– Coronapandemin kommer under lång tid att påverka Sverige och världen. I återbyggandet av vår ekonomi spelar utbildning en avgörande roll, säger Centerpartiets utbildningspolitiske talesperson Fredrik Christensson.

Redan i augusti och september väntas många av de 5 000 nya utbildningsplatserna på cirka 300 yrkesutbildningar att starta. Intresset är stort och söktrycket högt. I nästa vecka kommer också besked om vilka nya korta YH-utbildningar som ska erbjudas.

– I en kris eller ett läge av en djup lågkonjunktur spelar utbildning en avgörande roll för att människor ska vara bättre rustade när ekonomin vänder. Då är det viktigt med både korta och långa utbildningar inom yrkeshögskola för att stärka Sverige som kunskapsnation. Det spelar även en nyckelroll för att fler ska kunna komma tillbaka till jobb och egen försörjning efter krisen, samt för att företag ska kunna växa, säger Fredrik Christensson.

Det handlar främst om utbildningsplatser inom yrken där det finns stor chans till jobb. Det är alltifrån data och IT, ekonomi, administration, försäljning, samhällsbyggnad och byggteknik, till hälso- och sjukvård, socialt arbete och tillverkning.

Satsningen, som är i tre delar, väntas totalt kosta drygt 740 miljoner kronor.