Federley ska granska djurtransporterna i EU

Centerpartiets Europaparlamentariker Fredrick Federley kommer att bli en av de 30 ledamöter som ska granska EU:s djurtransporter i det nyinrättade granskningsutskottet.

– Nu ska vi se till att djuren får det bättre, säger Fredrick Federley.

Det nya utskottet ska undersöka om djurtransporter som genomförs inom EU, samt de som åker ut från unionens gränser, håller sig till de lagar och regler som medlemsstaterna och EU har bestämt. Det handlar bland annat om att djuren inte får vistas för varmt, det vill säga över 30 grader, eller att transporterna är för trånga.

– Under hela tiden som jag har varit Europaparlamentariker har djurens välfärd legat mig varmt om hjärtat. Jag är stolt över att jag får vara med och se till att djurtransporterna följer reglerna. Bryter man mot lagen så ska man straffas. Djur måste så långt som möjligt kunna få utlopp för sina instinkter och kunna utföra sitt naturliga beteende, säger Fredrick Federley.

Om tolv månader ska en helomfattande granskningsrapport rapporteras.

– Det är ofta som vi ser rapporter om djurtransporter i Europa med fruktansvärda förhållanden. Att djurtransporter inte håller sig till lagen är oacceptabelt. Det är en och en halv miljard levande djur som transporteras inom EU varje år. En enorm industri. Det minsta vi kan kräva är att minimireglerna följs, säger Fredrick Federley.

I nästa vecka ska platserna i granskningsutskottet formellt klubbas av EU-parlamentet.