Vård inom äldreomsorgen måste förbättras

God vård måste kunna ges överallt där det bedrivs hälso-och sjukvårdsverksamhet – även inom äldreomsorgen och i hemmet. Nu vill Centerpartiet skärpa lagen för att garantera att rätt medicinsk behandling ges till äldre i behov. Samtidigt måste vi se till att hemsjukvård är likställd övrig vård.

– Nu krävs politiskt ledarskap. Ingen ska behöva kämpa för att ens mamma eller pappa ska få vård, säger Anders W Jonsson, vikarierande partiledare (C).

Under coronapandemin har över 5000 människoliv avslutats till följderna av ett oberäkneligt virus. Många av dem äldre. Trots att goda insatser har gjorts av vård- och omsorgspersonal runt om i landet så har politiska misslyckanden begåtts och felbedömningar skett när det handlar om att skydda våra riskgrupper.

– Vi behöver redan nu prata om de feldömningar som begåtts, så att de snabbast möjligt kan åtgärdas. På flera äldreboenden har det tagits beslut om palliativ vård utan dialog med anhöriga, och det har också saknats medicinsk behandling på flera äldreboenden, menar Anders W Jonsson.

Nu vill Centerpartiet se över och skärpa hälso- och sjukvårdslagen. God vård måste kunna ges överallt där det bedrivs hälso-och sjukvårdsverksamhet, det vill säga även i hemmet och inom äldreomsorgen. Vi vill också se en ny lagstiftning där vi säkerställer att hemsjukvård är likställd övrig vård och att det enda som särskiljer är platsen vården utförs på.

– Anhöriga ska inte behöva kämpa för att ”rädda livet” på en förälder som mer eller mindre lämnats att dö. I Sverige har vi mycket bra sjukvård, och alla ska kunna känna sig trygga med att det ges oavsett var man bor, säger Anders W Jonsson.

Läs mer i en debattartikel