En medmänsklig migrationspolitik behövs

Idag har det framkommit att försöket att för de fem partierna som sökt en bred uppgörelse om Sveriges migrationspolitik misslyckats och att en uppgörelse inte gått att nå.

- Vi beklagar att det inte har gått att nå en bred överenskommelse i migrationsfrågorna. Såväl de människor som är på flykt, barnfamiljer som splittras och Sverige som nation är i behov av en hållbar migrationspolitik som har en bred förankring i Sveriges riksdag, säger Anders W Jonsson, vikarierande partiledare.

För Centerpartiet har det viktigaste under dessa förhandlingar varit på att försvara värderingar om medmänsklighet och humanism och ordning och reda i migrationspolitiken.

- Vi har stått fast vid att asylrätten ska värnas, att vi inte ska införa ett volymmål som sätter ett tak för migrationen och att det måste finnas goda förutsättningar för barn och föräldrar att återförenas. Vi har samtidigt varit beredda att kompromissa för att uppnå en balanserad migrationspolitik som är rättssäker, förutsägbar, humanistisk och realistisk. Tyvärr har en uppgörelse inte gått att nå, eftersom flera partier varit låsta i sina ursprungspositioner, säger Jonny Cato, migrationspolitisk talesperson för Centerpartiet.

Vad som sker nu är det upp till ordföranden i kommittén att avgöra. Därefter är det regeringen som får bedöma hur man vill gå vidare efter att migrationskommitténs arbete är slutfört.

- Centerpartiet är fortsatt beredda att agera konstruktivt för att bidra till en långsiktigt hållbar migrationspolitik som förenar medmänsklighet och humanism med ordning och reda, avslutar Jonny Cato.