Långsiktighet och ökad samverkan för järnvägen

Utifrån Januariavtalet fick Trafikverket i november 2019 uppdrag av regeringen att upprätta en långsiktig underhållsplan för genomförande av järnvägsunderhåll. Detta arbete redovisas nu.

- Att det svenska järnvägsnätet underhålls bättre är ett ofta framfört krav. Därför är det bra att Trafikverket nu redovisar hur underhållet ska ske effektivare och bli mer långsiktigt, samt att man ska låta alla aktörer med kunskap och behov komma in tidigare och djupare i processen, säger Anders Åkesson, Centerpartiets infrastrukturpolitiske talesperson.

Trafikverket skriver att de bland annat kommer att utveckla och koppla ihop de långsiktiga planerna, underhållsplanen och genomförandeplanen, så att de tydligare hänger ihop.

- Järnvägsunderhållet i vårt land blir ofta föremål för flashiga politiska utspel, många vill visa handlingskraft genom att skvätta ut en miljard extra här och där. Men just vad det gäller järnvägsunderhåll är det nästan bortkastat att jobba på det viset, säger Anders Åkesson.

Trafikverket menar att det krävs god framförhållning och stabila ramar för att kunna skapa en bra underhållsplanering.

- Centerpartiet har länge krävt och nu fått genomslag för större långsiktighet i kombination med ökade resurser för det viktiga underhållsarbetet både för järnvägar och vägar i vårt land, säger Anders Åkesson.

För Centerpartiet är det viktigt att infrastrukturen fungerar i hela Sverige.

- Hela landets järnvägar och vägar ska omfattas av bra underhållsarbete, med detta som grund för kommande planering kan det bli bra, avslutar Anders Åkesson