Tydligare påföljder vid ungdomsövervakning

I kampen mot den organiserade brottsligheten behövs nya och tydligare åtgärder. Genom Centerpartiets förslag blir nu den nya ungdomsövervakningen bättre anpassad till vad som krävs.

I september förra året presenterades ett blocköverskridande 34-punktsprogram för att stoppa gängkriminalitet. En av de 34 punkterna är en ny åtgärd för att bryta de onda spiralerna och unga människors vägar in i tung kriminalitet. Ungdomsövervakning är en ny påföljd som kan användas då ungdomstjänst eller ungdomsvård inte bedöms tillräckligt ingripande för att bryta det mönster som gör att den som döms löper stor risk att utveckla en kriminell livsstil. Steget över detta är sluten ungdomsvård och det kan, och bör i de flesta fall, bli konsekvensen om ungdomsövervakningen missköts.

Genom ett gemensamt arbete i justitieutskottet har förslaget om ungdomsövervakning nu blivit tydligare, något som krävs för att stoppa utvecklingen där unga begår allt grövre gängbrott.

- Tydlighet är nyckelordet på flera sätt. Dels ska lagen vara så tydlig att den blir förutsägbar kring vad konsekvenserna blir om man inte följer reglerna. Dels förtjänar också en ung människa på glid den tydlighet från vuxenvärden som krävs för att man ska veta och förstå var gränsen för samhällets tålamod går, säger Johan Hedin, rättspolitisk talesperson.

När propositionen presenterades fanns det delar som kunde förbättras, vilket nu skett, tack vare arbetet i justitieutskottet. Det ena handlade om att påföljden borde utökas till att kunna omfatta även andra dagar än helger. För den som lever utanför samhället har veckodagarna inte samma betydelse. Det kan också finnas förhöjda risker i samband med lovdagar eller högtider som borde kunna omfattas. Det blir nu också tydligare vad som händer om en som dömts till ungdomsövervakning missköter sig.

- På ett sätt kan detta betyda vad man brukar säga är “hårdare tag”, om man med hårdare tag menar mer och fler ingripande åtgärder. Men det är samtidigt mycket mindre ingripande om alternativet är institutionaliserad vård. Med ungdomsövervakning kan den dömda leva delmängder av sitt vanliga liv som är positiva och uppbyggliga, medan de destruktiva och riskfyllda momenten kan sättas på undantag, säger Johan Hedin, rättspolitisk talesperson.