Nu måste lagen om könstillhörighet ändras

Bild

Centerpartiet har länge drivit transpersoners rättigheter. En stor skillnad för transpersoner i Sverige skulle vara om den nya könstillhörighetslagstiftningen kom på plats. Efter många utredningar och flera års arbete är lagen fortfarande inte verklighet, trots att regeringen uttryckt att de är positivt inställda till ändringen.

– Alla måste ha friheten att få vara sig själv. HBTQ-personer, speciellt unga transpersoner, drabbas i högre grad av psykisk ohälsa än andra delar av befolkningen. Därför är det viktigt att den nya könstillhörighetslagen kommer på plats så snart som möjligt, säger Martina Johansson, riksdagsledamot för Centerpartiet.

Den tidigare Alliansregeringen tillsatte 2014 en utredning om könstillhörighet. Sedan utredningen presenterades i december samma år har det dock stått stilla i frågan. Den nuvarande rödgröna regeringen har skjutit lagstiftningen på framtiden och sex år senare har ett antal utredningar gjorts, men fortfarande finns inga planer på att göra lagstiftningen verklighet. Detta trots att regeringen uttryckt att de vill se en förändring av lagstiftningen.

I mars i år presenterades en ny utredning på området, men regeringen hänvisade då till den pågående pandemin och la återigen ärendet i en hög.

– Det här är oacceptabelt. Den nuvarande könstillhörighetslagen är gammal och omodern och passar dåligt in i den verklighet vi nu lever i. För många transpersoner skulle det göra stor skillnad om den nya könstillhörighetslagen kom på plats, säger Martina Johansson.

Alla ska ha rätt få den vård de behöver och få se rätt kön i sina ID-handlingar. Förslaget på en ny och modernare könstillhörighetslag separerar juridiskt kön från könsbekräftande vård. Dessutom öppnar den upp för möjligheten att sänka åldersgränsen och förenkla processen för att ändra sitt juridiska kön.

Centerpartiet driver på för att regeringen ska göra verklighet av förslaget. Vi måste sluta komma med ursäkter och se till att få på plats den nya könstillhörighetslagen.