Nu ska vården förbättras i gles- och landsbygd

Nu får myndigheten för vård- och omsorgsanalys uppdraget att genomföra en kartläggning av primärvården i gles- och landsbygd. Utifrån kartläggningen ska förslag på åtgärder tas fram för att förbättra tillgängligheten och kvaliteten i vården. Det är ett viktigt steg för att hela landet ska leva.

- Primärvården är en nyckel för en levande landsbygd. Att man vet att det finns tillgänglig vård om man skadar sig eller om barnen blir sjuka är avgörande för att man ska känna sig trygg i sin vardag. Som centerpartist är jag mycket nöjd med att detta uppdrag läggs, säger Sofia Nilsson, ledamot i socialutskottet.

I Sveriges gles- och landsbygd är det ett tragiskt faktum att många grundläggande samhällsfunktioner, som vård och omsorg, inte fungerar lika bra som i större städer. Nu får myndigheten för vård- och omsorgsanalys i uppdrag att genomföra en viktig kartläggning av primärvården och därefter ta fram förslag till åtgärder för att se till att primärvården fungerar bättre på landsbygden.

- Två väldigt vanliga problem för primärvården är dels att kunna hitta personal, dels att utforma en verksamhet där det bor färre personer men som vanligtvis bygger på stor skala och många listade patienter. I och med detta uppdrag ska dessa två problem tittas på. Det är en väldigt viktig pusselbit för att kunna anpassa vården efter landsbygdens förutsättningar och leverera en likvärdig vård i världsklass, säger Sofia Nilsson.

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys ska slutredovisa sitt uppdrag senast den 1 november 2021.

Lyssna på intervjun med Sofia Nilsson här!