Nu utvidgas RUT-avdraget

RUT-avdraget ska utvidgas till att omfatta fler tjänster och samtidigt höjs taket från 50 000 kronor till 75 000 kronor. Förslaget lämnas nu till Lagrådet för att kunna bli en del av budgeten för 2021. Det är en fråga som Centerpartiet drivit länge och som nu blir verklighet.

Nu utvidgas RUT-avdraget till att även omfatta tjänster som tvätt vid tvättinrättning, montering av möbler och transport av bohag till andrahandsbutiker. Även taket för RUT-avdraget ska höjas till 75 000 kronor per år, jämfört med dagens tak på 50 000 kronor.

– Det är framför allt människor som har en svag position på arbetsmarknaden som nu får möjlighet att få ett jobb. Det underlättar också vardagen för människor som köper RUT-tjänster att få livspusslet att gå ihop. Vi i Centerpartiet är stolta över att ha drivit igenom dessa skattesänkningar, säger Per Åsling, skattepolitisk talesperson.

RUT-avdraget ska utökas till att omfatta följande tjänster:

  • Tvätt vid tvättinrättning, inklusive transport av tvätten.
  • Möblering av bostad, inklusive montering av möbler. Däremot omfattas inte inredningstjänster.
  • Transport av bohag till andrahandsbutiker, loppmarknader och liknande där bohaget kan komma till återanvändning samt till och från magasinering.
  • Enklare tillsyn av en bostad, till exempel ett fritidshus.

Förslaget är en del av budgetsamarbetet mellan Centerpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Liberalerna och lämnas nu till Lagrådet för att kunna beslutas i budgeten för 2021. Utvidgningen av RUT-avdraget träder i kraft från och med den 1 januari 2021.

För Centerpartiet har RUT-avdraget alltid varit en högt värderad reform. Det var bland annat Centerpartiets riksdagsledamot Annika Qarlsson som var först med att driva förslaget om ett RUT-avdrag i riksdagen. Sedan det infördes 2007 har Centerpartiet drivit på för att bredda RUT-avdraget till att omfatta fler tjänster och höja taket – något som nu blir verklighet.

Läs mer i en intervju med Per Åsling