Sänkt skatt på biodrivmedel ger ökad produktion

Centerpartiet vill permanenta det svenska undantaget i EU för att sänka skatten på biodrivmedel. Genom sänkta skatter på biodrivmedel kan vi öka Sveriges produktion och stimulera nya investeringar.

Centerpartiet vill öka Sveriges produktion av biodrivmedel. Ett stort hinder för att lyckas med det är att EU bara tillfälligt gett Sverige ett undantag som gör det möjligt för oss att sänka skatten på biodrivmedel. Centerpartiet vill därför permanenta det svenska undantaget i EU så att vi långsiktigt kan sänka skatten och stimulera nya investeringar.

– Vi vill sänka skatten på biodrivmedel för klimatets skull, för att skapa nya gröna jobb och för att vi ska bli mindre beroende av importerade fossila bränslen i händelse av kris, säger Rickard Nordin, klimatpolitisk talesperson.

Sedan år 2006 har Sverige beviljats tidsbegränsade undantag från EU:s statsstödsregler för att kunna behålla sänkta skatter för biodrivmedel. Förlängningarna har skett i 1-3 år i taget, vilket skapat ogynnsamma förhållanden för investeringar i produktionsanläggningar av biodrivmedel i Sverige.

– Den byråkrati som stått i vägen måste undanröjas för att svensk biodrivmedelsproduktion ska kunna ta fart. Långsiktiga spelregler för aktörerna i kombination med fortsatt låga priser vid pumpen är en förutsättning för att nå transportsektorns utsläppsminskningsmål, säger Rickard Nordin.