C: "Nya krispaket för företag behövs”

Coronakrisen har slagit stenhårt mot jobb och företag. Centerpartiet har under våren sett till att viktiga krisåtgärder kommit på plats, såsom kraftigt sänkta arbetsgivaravgifter, ett stort omställningsstöd riktat till de värst drabbade företagen och att staten tagit alla sjuklönekostnader. Nu behövs fler insatser.

– Även om vissa ljusningar kan synas är osäkerheten stor. Mer kommer att krävas, både för den akuta krisen och för att återstarta ekonomin, säger Anders W Jonsson, vikarierande partiledare.

I samband med budgeten i höst kommer Centerpartiet att lägga kraft på fler krisåtgärder för svenska jobb och företag. Coronakrisen har drabbat många hårt, i synnerhet de företag som i praktiken fått näringsförbud från regeringen och de många egenföretagare som inte fått tillräckligt med stöd när intäkterna uteblivit. Samtidigt måste vi fortsatt vara vaksamma för att inte smittspridningen tar fart igen.

– Alla stöd som kommit på plats hittills har varit till stor hjälp för många företag som plötsligt och hastigt såg efterfrågan på sina varor och tjänster försvinna. Utan Centerpartiet hade krispaketen varit markant mindre och sämre, men nu behövs det ytterligare insatser inför hösten, säger Anders W Jonsson.

Centerpartiet kommer att driva på för:

Förlängt och förbättrat omställningsstöd

I ett första steg vill vi utöka ansökningstiden för stödet, så att fler får chansen innan ansökningstiden tar slut sista augusti.

I ett andra steg vill vi förlänga perioden till att även gälla mellan maj och juli. Det är särskilt viktigt för de företag som i princip har fått näringsförbud från regeringen, såsom nöjesparkerna. För att stödet ska gå till de värst drabbade vill vi också justera hur stort omsättningstappet måste ha varit, från den nuvarande nivån på minst 30 procent i tapp. Den exakta procentsatsen måste undersökas närmare.

Stöd till egenföretagare

Egenföretagare har tyvärr fallit mellan stolarna i vissa av vårens krispaket. Det vill vi nu åtgärda. Svenska företagare måste tillåtas verka och få igång sin verksamhet igen, samtidigt som de kan få ekonomiskt stöd. Finlands lösning kan ge Sverige inspiration i utformandet, men den exakta modellen är inte det viktiga, utan att en ny lösning sjösätts så fort som möjligt.

Fortsatt statligt sjuklöneansvar

Precis som under våren kan sjukskrivningssiffrorna i höst komma att vara ovanligt höga. Därför vill vi att staten täcker sjuklönekostnader över det normala. Så länge människor med symptom uppmanas att vara hemma från jobbet måste staten ta ansvar – det ska inte drabba företag som sliter hårt för att få ekonomin att gå ihop.

Läs mer i en intervju i DN med Anders W Jonsson