C vill satsa över 20 miljarder på landsbygden

Det ska vara möjligt att leva och verka i hela Sverige, både i våra städer och på landet. Men idag finns det stora utmaningar med att bo på landsbygden, såsom dålig uppkoppling, osäkra vägar och brist på kapital. Därför driver Centerpartiet på för drygt 7 miljarder mer till landsbygden nästa år, och totalt över 20 miljarder under en treårsperiod.

– Hela Sverige måste få möjlighet att växa och ta sig igenom coronakrisen. Då måste budgetsatsningar också komma till hela Sverige, säger Anders W Jonsson, vikarierande partiledare.

Nu presenterar Centerpartiet flera viktiga satsningar för att underlätta för människor som bor på landsbygden. Det handlar om drygt 7 miljarder kronor mer i budgeten nästa år, och totalt över 20 miljarder under en treårsperiod. Pengarna ska gå till att bygga ut bredband i fler delar av landet, till underhåll och nyinvesteringar i vägar och järnväg, till de gröna näringarna, samt till att se till att landsbygdsprogrammet bevaras.

– Vi kommer inte acceptera neddragningar på landsbygdsprogrammet. Samtidigt är det viktigt att vi förbättrar infrastrukturen och bygger ut bredbandet ordentligt, särskilt i tider när fler människor måste jobba hemifrån, säger Anders W Jonsson.

Satsningarna är viktiga för landsbygden. Dessutom bidrar de till att skapa fler jobb och bygger ett grönare och mer sammanhållet Sverige.

Centerparties satsningar på landsbygden

Bredband i hela landet

Centerpartiet vill se en storsatsning på bredbandsutbyggnad. Över tre år vill vi totalt investera sex miljarder kronor, med en start på tre miljarder nästa år. Detta för att snabba på och säkerställa bredbandsutbyggnad i hela Sverige. Det finns många projekt som kan dra igång så fort som det skjuts till pengar.

Ökat underhåll och nyinvesteringar i vägar och järnväg

Vårt vägnät behöver stora investeringar för att upprätthålla den nuvarande standarden. Man ska kunna transportera sig säkert i hela landet. Dessutom behöver järnvägsnätet underhållas och rustas upp, och i vissa delar av landet krävs stora nyinvesteringar i elektrifiering och nya spår. Vi vill därför se både en ambitionshöjning och tidigareläggning av planerade projekt.

Landsbygdsprogrammet

Det är en självklarhet att landsbygdsprogrammet ska vara lika stort som tidigare år. Efter att EU-budgeten lades fram stod det klart att EU:s medfinansiering av Sveriges landsbygdsprogram minskar. För Centerpartiet är det självklart att Sverige inte ska minska sina ambitioner inom landsbygdsprogrammet och då krävs stora tillskott i budgeten.

Gröna näringar-paket

Mer måste göras för de gröna näringarna inom ramen för livsmedelsstrategin, och även för att stärka Sveriges skogs- och bioekonominäring. Det handlar bland annat om satsningar för att minska vildsvinsstammen, genomföra ett förenklingspaket för lant- och skogsföretagare, öka produktiviteten i skogen, samt medfinansiera datautvecklingsprojekt så att lantbrukare och livsmedelsföretagare ska kunna utnyttja all den data som deras verksamhet producerar.