Så stärker vi vården på landsbygden

Centerpartiet vill satsa ytterligare 500 miljoner kronor om året i tre år på vårdcentraler i lands- och glesbygd. Det handlar framför allt om att vårdcentralerna ska kunna locka till sig mer fast vårdpersonal och läkare.

– Du ska kunna få bra och tillgänglig vård oavsett var du bor, och då är det viktigt att vi ger ökade resurser för att attrahera vårdpersonal till gles- och landsbygd, säger Anders W Jonsson, vikarierande partiledare.

I Sveriges glest befolkade områden har vårdcentraler ofta stora svårigheter att behålla personal. I samband med en undersökning från 2018 meddelade Myndigheten för vård- och omsorgsanalys att andelen vakanser skiljer sig betydligt åt beroende på var i landet vårdcentralerna ligger. I storstäder ligger det runt 38 procent, i städer och förorter 47 procent, medan det i glesbygd är hela 67 procent.

Därför vill Centerpartiet att ytterligare 500 miljoner per år i tre år ska gå till vårdcentraler i lands- och glesbygd, för att öka attraktiviteten bland läkare och vårdpersonal.

– Vi måste se till att skapa en tryggare och bättre sjukvård i hela landet. Ett viktigt steg i detta är att förbättra de ekonomiska förutsättningarna för de vårdcentraler som har ett begränsat patientunderlag, vilket främst är på landsbygden. Pengarna kan till exempel användas för att locka till sig fast personal, säger Anders W Jonsson.

Coronapandemin har lett till stora behov i svensk äldreomsorg och sjukvård, både vad gäller en växande vårdskuld och brist på vårdpersonal. Dessutom har den ökande arbetslösheten inneburit att kommuners kostnader ökat.

– Det är för mig och Centerpartiet väldigt viktigt att kommunsektorn får mer stöd i form av generella statsbidrag. Det är en högt prioriterad fråga framåt i budgetförhandlingarna med regeringen, avslutar Anders W Jonsson.

Läs mer i en intervju med Anders W Jonsson