C vill se starkare stöd för att bekämpa psykisk ohälsa

Den psykiska ohälsan är ett växande problem. Centerpartiet vill därför se en satsning på 1,3 miljarder per år i tre år för att bekämpa psykisk ohälsa.

– Att samhället kan hantera den psykiska ohälsan är avgörande, säger Centerpartiets Johanna Paarup-Jönsson, talesperson för psykisk hälsa.

I Sverige finns idag stora problem med psykisk ohälsa. I och med coronakrisens effekter finns nu en risk att fler drabbas, särskilt när det gäller äldre som tillbringat tid i ensamhet och isolering men också personer som förlorat en anhörig eller som blivit av med sitt jobb.

– Den psykiska ohälsan är ett stort och växande problem. Den drabbar ofta kvinnor och unga, men i coronapandemins spår finns en risk att ännu fler kommer att drabbas, säger Johanna Paarup-Jönsson.

Centerpartiet vill nu se en satsning för att bekämpa psykisk ohälsa och förstärka det statliga anslaget. Totalt handlar det om 1,3 miljarder kronor per år i tre år. En satsning som är ett måste menar Johanna Paarup-Jönsson:

– Att samhället kan hantera den psykiska ohälsan är avgörande. Därför behövs mer resurser för att säkra att de som behöver hjälp får det. Här måste staten ta ett större ansvar.

Extra stöd till vårdpersonal som arbetat med covid-19

Centerpartiet vill stärka samtals- och traumastödet till medarbetare inom vård och omsorg, särskilt till dem som arbetat med covid-19. Stödet kommer att kosta ungefär 500 miljoner kronor per år i två år. Exakt hur stödet utformas ska bestämmas av regioner och kommuner, men består av krisstöd för alla som jobbar under extremt hög press, samt om vidare möjlighet till samtalsstöd eller traumabehandling.