Nu blir grönt avdrag verklighet

Centerpartiet har drivit på för en stor klimatsatsning i form av ett grönt avdrag som nu blir verklighet. Från januari 2021 får privatpersoner ett avdrag när de installerar grön teknik som solceller, lagring av egenproducerad elenergi och laddningspunkter för elfordon.

Nu ska vårt förslag om grönt avdrag bli verklighet. Förslaget skickas nu på remiss till Lagrådet för att kunna bli en del av budgeten för år 2021. Det gröna avdraget föreslås fungera på ett liknande sätt som ROT- och RUT-avdraget så att köparen kan ta del av skattelättnaden direkt.

– Grön teknik behövs för klimatet. Ju fler som producerar fossilfri energi, desto mer minskar samhällets sårbarhet och utsläppen. Eftersom installation av grön teknik är arbetskraftsintensivt skapar det gröna avdraget fler jobb, vilket behövs för den ekonomiska återstarten efter coronakrisen, säger Rickard Nordin, klimatpolitisk talesperson.

Skattereduktionen ska gälla arbets- och materialkostnader vid installation av grön teknik som exempelvis solceller, lagring av egenproducerad energi och laddningspunkter till elfordon. Skattereduktionen föreslås då vara 15 procent för solceller och 50 procent för lagring av egenproducerad energi och laddningspunkter till elfordon.

Centerpartiet har sedan länge drivit frågan om att direkta bidrag till miljöteknik ska ersättas av ett grönt avdrag. Det innebär en stor förbättring jämfört med de direkta bidragen eftersom man slipper krångliga ansökningsprocesser och att behöva vänta på svar från ansvarig myndighet.

– Nu när marknaden börjar ta fart behövs inte direkta stöd lika mycket längre. Vi skapar en ökad stabilitet genom att gå från bidrag till avdrag. Det blir en otrolig förenkling för både kund och företagare, säger Rickard Nordin.

Skattereduktionen får högst uppgå till 50 000 kronor per person och beskattningsår. Det gröna avdraget träder i kraft den 1 januari 2021.

Centerpartiet har tidigare krävt stora satsningar på miljön i den kommande budgeten. Vi vill satsa totalt 3 miljarder kronor på ett miljöteknikpaket med minusutsläpp, grönt avdrag, biodrivmedel, solcellsstöd och en breddning av Industriklivet.

Läs mer i en intervju med Rickard Nordin