Svensk skola behöver öppenhet och långsiktighet

En debatt pågår om att den öppenhet som tidigare fanns för information om Sveriges skolor har ändrats. Nyligen ändrade Statistiska Centralbyrån sin syn på sekretessfrågor och beslutade att de inte längre kunde dela viss skolstatistik öppet. Nu måste snabbt öppenheten öka i svensk skola igen.

– Att kunna ta del av skolors resultat och data är grundläggande i arbetet med att stärka skolors kvalité och likvärdighet. Det är också en förutsättning för det fria skolvalet. Därför behöver öppenheten öka, säger Fredrik Christensson, utbildningspolitisk talesperson (C).

För Centerpartiet är det självklart att skolhuvudmän – oavsett om de är fristående eller kommunala – ska vara skyldiga att leverera statistikuppgifter, all relevant information som funnits tillgänglig fram till nu, och att det ska redovisas på skolnivå. Det är helt avgörande att information tillgängliggörs så att elever och föräldrar kan välja skola och skolmyndigheter kan fullfölja sina uppdrag.

– Centerpartiet har drivit på regeringen för att få till uppdrag till SCB och Skolverket för att lösa de uppkomna problemen med kammarrättens dom, säger Niels Paarup-Petersen, riksdagsledamot (C).

Ett förslag som funnits för att lösa det uppkomna problemet är att införa offentlighetsprincipen hos fristående huvudmän. Något Centerpartiet har varit skeptisk till. Både SCB och Skolverket har lagt fram förslag på lösningar som inte inkluderar att införa offentlighetsprincipen.

Orsaken till att Centerpartiet är kritiska till offentlighetsprincipen är att det är ett juridisk komplicerat system med stora administrativa kostnader. Detta kommer att slå särskilt hårt mot små friskolor utan stora administrativa resurser. Det riskerar att i realiteten hota kvaliteten och valfriheten.

– Skolstatistik ska absolut finnas tillgänglig, och öppenheten ska öka utan att det drabbar de små skolorna. Metoderna för att göra statistiken tillgänglig måste vara långsiktigt klokt samtidigt som vi måste hitta lösningar snabbt. Därför vill har vi drivit på regeringen för att hitta andra vägar för att snabbt göra skolstatistik tillgänglig, säger Fredrik Christensson.

Nu är Centerpartiet oerhört angeläget om att problemet som skapats av SCB:s omtolkning av regelverken ska lösas. Utifrån SCB:s och Skolverkets slutsatser att det är möjligt att lösa detta utan en administrativt krånglig offentlighetsprinciparbetar vi nu för att finna en lösning som både garanterar öppenhet och tillgång till skolstatistik och samtidigt säkerställer små skolors fortlevnad.