Bättre matchningstjänster för att få människor i jobb

Nu ska fler arbetslösa få ta del av matchningstjänster, som en del av reformeringen av Arbetsförmedlingen. Centerpartiet presenterar nu, tillsammans med Liberalerna och regeringen, en miljard kronor under 2021 till stöd och matchning för arbetslösa. Resurserna ska användas för att få fler människor i jobb och minska arbetslösheten.

– Nu ser vi till att fler människor kommer i jobb, genom att göra det lättare för privata förmedlare att erbjuda matchningstjänster, säger Anders W Jonsson, vice partiordförande (C).

Antalet varsel och arbetslösa har stigit kraftigt under pandemin. Därför behövs effektiva åtgärder för att minska arbetslösheten och se till att fler kommer i jobb.

Centerpartiet, Liberalerna och regeringspartierna föreslår därför att satsa en miljard för att öka antalet arbetssökande som deltar i matchningstjänster. Satsningen kommer inte bara att leda till kortare arbetslöshetstider utan kommer också att avlasta Arbetsförmedlingen. Det handlar om en miljard kronor under 2021 och en kraftig ökning under 2022 och 2023.

– I en matchningstjänst får den som behöver stöd för att hitta jobb eller börja studera individuellt anpassade aktiviteter. Det kan till exempel handla om att få kontakt med arbetsgivare, stöd att hitta och söka jobb, information om utbildningsmöjligheter eller vägledning, säger Anders W Jonsson.

– Arbetsförmedlingen har haft stora problem under väldigt lång tid. Väldigt få av dem som är anmälda hos Arbetsförmedlingen får ett jobb och företag vänder sig ytterst sällan till dit för att rekrytera. Nu kommer det att bli lättare för privata förmedlare att sköta de här matchningstjänsterna, vilket är viktigt för att minska arbetslösheten i hela landet, säger Anders W Jonsson.

Intervju med Anders W Jonsson i Sveriges Radio