Federley (C): Viktig delseger för klimatet

Under torsdagen röstade Europaparlamentets miljöutskott om EU:s nya klimatlag. Efter långa förhandlingar så enades utskottet om att klimatutsläppen ska med minska med 60 procent till 2030. Även om Centerpartiet ville se en målsättning på minst 65 procent, så välkomnar Europaparlamentariker Fredrick Federley beskedet.

– Jag är stolt, men inte nöjd med dagens resultat. Även om jag ville gå ännu längre så är det här ett viktigt steg framåt mot ett klimatneutralt Europa.

Klimatlagen, som presenterades av EU-kommissionen den 4 mars, ska fastställa målsättningarna för EU:s klimatarbete. Man har bland annat kommit överens om att utsläppen ska minska med 60 procent till 2030 och att målsättningarna ska vara nationellt bindande.

– Jag är stolt, men inte nöjd med dagens resultat. Stolt över att vi har hittat en kompromiss som innebär en stor förbättring jämfört med tidigare. Men jag är inte nöjd med att miljöutskottet inte nådde ända fram i hur snabbt utsläppen måste ner, säger Fredrick Federley.

– Utsläppsmålet är en oerhört viktigt milstolpe. Hela Europa måste nu göra en grön omställning för att få ner utsläppen i tid. Därför är det riktigt bra att vi har enats om att de här målsättningarna ska vara bindande för varje medlemsland så att kolvurmarna i Polen inte ska kunna åka snålskjuts på länder som redan kommit långt vill gå längre, säger Fredrick Federley.

Nu ska slutprodukten röstas igenom av miljöutskottet – mer eller mindre en formalitet. Därefter ska Europaparlamentets plenum rösta om klimatlagen, något som väntas ske i mitten av oktober.

Det här innebär Miljöutskottets beslut:

  • EU och varje enskild medlemsstat ska vara klimatneutralt till senast 2050 och därefter ska utsläppen vara mindre än upptaget av växthusgaser.
  • Upprättande av ett klimatmål till 2040.
  • EU ska till 2030 minskat sina utsläpp med 60 %, vilket är en ambitionsökning på 20 procent jämfört med det nuvarande målet.
  • Etablering av ett Europeiskt klimatforskningsråd, European Panel för Climate Change som en oberoende vetenskaplig rådgivande styrelse för att genomföra klimatmålet i EU.
  • Alla medlemsstater ska införa planer för klimatanpassning med konkreta åtgärder.
  • Striktare reglering och uppföljning av medlemsstaternas klimatarbete.
  • Avveckling av subventioner till fossila bränslen till 2025.